คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ (Feelings and Emotions)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ (Feelings and Emotions) A afraid (เกรงกลัว) agitated (ตื่นเต้น,กระวนกระวาย) alarmed (ตื่นตระหนก) angry (โกรธ, โมโห) antsy (ประหม่า,วิตกกังวล) anxious (ร้อนใจ,กระวนกระวายใจ) apprehensive

การตั้งค่า Reply Message ของคุณเองบน iOS6

สิ่งใหม่บน iOS 6 ที่ช่วยให้รับโทรศัพท์ได้สะดวกยิ่งขึ้นคือ คุณสามารถส่ง Message กลับไปยังต้นทางหากว่าคุณไม่สามารถรับสายได้ในขณะนั้นเช่นกำลังประชุมอยู่  1. แท็ปที่ไอคอน Setting บนหน้า Home 2. แท็ป Phone 3. แท็ป Reply with Message

ซ่อมได้

ซ่อมได้ โดย Yishida Touru หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมงานเรื่องของการซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเองอย่างง่าย ทั้งภายในและภายนอกบ้าน แนะนำให้รู้จักวัสดุอุปกรณ์และวิธีการอย่างง่าย โดยบรรยายประกอบภาพวาด เป็นขั้นตอน อธิบายให้เข้าใจถึงระบบการทำงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ให้สามารถซ่อมแซมได้อย่างถูกต้อง

การจัดกลุ่ม App ใน iPhone, iPad และ iPod touch ใช้สะดวกด้วยการสร้าง Folder

     ด้วย App ที่มีมากกว่า 700,000 iOS apps และ 275,000 iPad apps อีกทั้ง App ที่ออกใหม่มากกว่า 700 Apps ต่อวัน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการใช้งานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ

การออกเสียงตัว ฑ ที่มาจากบาลีและสันสกฤต

การออกเสียงตัว ฑ ที่มาจากบาลีและสันสกฤต โดย ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ     การออกเสียงตัว ฑ ที่มาจากบาลีและสันสกฤต            คำที่เป็นปัญหาในการออกเสียงมากที่สุดคำหนึ่ง ก็คือ คำที่มีตัว ฑ อยู่ด้วย ว่าเมื่อใดจะออกเสียงเป็น ด และเมื่อใดจะออกเสียงเป็น ท

ที่มาของชื่อ ปลั๊กสามตา

ที่มาของชื่อ ปลั๊กสามตา       เต้ารับ (Socket-outlet หรือ Receptacle) หรือปลั๊กตัวเมีย คือขั้วรับสำหรับหัวเสียบจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ปกติเต้ารับจะติดตั้งอยู่กับที่ เช่น ติดอยู่กับผนังอาคาร อาจมีทั้งแบบ 2 รู หรือ 3 รู      เต้าเสียบ

ธรรมะบันดาล

ธรรมะบันดาล โดย ว. วชิรเมธี หนังสือที่รวบรวมงานเขียนจากนักเขียน และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ที่เล่าถึงประสบการณ์ ถ่ายทอดเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านทำความดี สอดแทรกธรรมะและให้แง่คิดที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

จัดการ App ค้าง เครื่องค้างใน iPhone, iPad และ iPod touch

จัดการ App ค้าง เครื่องค้างใน iPhone, iPad และ iPod touch      iOS นับเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพาที่ใช้งานได้อย่างราบรื่นและมีความเสถียรมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา แต่ด้วย App ที่มีอยู่หลากหลาย และสภาพแวดล้อมในการใช้งานที่ต่างกันไป อาจทำให้นานๆ ครั้งอาจจะเกิดปัญหาทำให้เครื่องหน่วงมากๆ หรือเกิดอาการค้าง ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการดังนี้