ORIGAMI

  ORIGAMI โดย Toyoaki Kawai หนังสือเล่มนี้หนังสือสอนพับกระดาษอันเป็นศิลปะเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่นนี้ มีมากกว่า 70 แบบ มีทั้งการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ สิ่งของ ดอกไม้ ฯลฯ ซึ่งสอนโดยใช้ทั้งภาพวาดและภาพถ่าย เพื่อให้ง่ายต่อการทำตามยิ่งขึ้น

ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 350 คำ

  คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 350 คำ ต่อไปนี้ เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากที่สุด 350 อันดับแรก คนที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดี ในระดับที่สามารถสื่อสารได้นั้นต้องรู้จักคำศัพท์อย่างน้อยเลย 1,500 คำ แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่นำเสนอด้านล่างนี้ เป็นการนำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุดมาสร้างเป็นแบบทดสอบในลำดับต้นๆ ส่วนคำศัพท์ที่ใช้น้อยลงไป ก็จะเป็นแบบทดสอบในลำดับถัดไป ยิ่งลำดับล่างๆ นั้น เป็นคำศัพท์ที่ใช้น้อยที่สุดใน 350

โขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง

โขน (อังกฤษ: Khon) เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างาม อลังการและอ่อนช้อย การแสดงประเภทหนึ่งที่ใช้ท่ารำตามแบบละครใน แตกต่างเพียงท่ารำที่มีการเพิ่มตัวแสดง เปลี่ยนทำนองเพลงที่ใช้ในการดำเนินเรื่องไม่ให้เหมือนกับละคร แสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับก่อนหลังเหมือนละครทุกประการ ซึ่งไม่เรียกการแสดงเหล่านี้ว่าละครแต่เรียกว่าโขนแทน โขนเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเช่น วรรณกรรม วรรณศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ หัตถศิลป์

สะล้อ

สะล้อเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนาชนิดหนึ่ง เป็นประเภทเครื่องสีซึ่งมีทั้ง 2 สายและ 3 สาย คันชักสำหรับสีจะอยู่ข้างนอกเหมือนคันชักซอสามสาย ใช้บรรเลงประกอบการแสดงหรือบรรเลงร่วมกับบทร้องและทำนองเพลงได้ทุกชนิดเช่น เข้ากับปี่ในวงช่างซอ เข้ากับซึงในวงพื้นเมือง หรือใช้เดี่ยวคลอร้อง

วิธีดูแลรักษา Inkjet Printer ให้อยู่กับเรานาน ๆ

  วิธีดูแลรักษา Inkjet Printer ให้อยู่กับเรานาน ๆ            Inkjet Printer ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนั้น ทราบหรือไม่ว่ามีลักษณะของหัวพิมพ์ที่แตกต่างกันอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทที่มีหัวพิมพ์อยู่ที่ตัวเครื่อง เช่น Epson กับประเภทที่หัวพิมพ์อยู่ในตลับหมึก เช่น

หุ่นยนต์พิทักษ์โลก

  หุ่นยนต์พิทักษ์โลก (ชุด Super Sci-Fi) โดย Cho Chang-hoเมื่อผู้รุกรานจากต่างดาวปรากฏตัวพวกเขาจึงต้องร่วมมือกันเพื่อพิทักษ์โลก มนุษย์ต่างดาวจะกลับมายึดโลกในอีก 1 ปีข้างหน้า ดร.โก และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยหุ่นยนต์ จึงต้องเร่งสร้าง ไซเอกซ์ หุ่นยนต์ขนาดใหญ่ แต่การสร้างหุ่นยนต์ยุ่งยากมากกว่าที่ใครคิด พวกเขาจะปกป้องโลกได้สำเร็จหรือไม่  ร่วมเรียนรู้เรื่องของฟิสิกส์ใกล้ๆตัวที่คุณอาจคาดไม่ถึง พลังงานนิวเคลียร์

ทำไมต้นไม้จึงอายุยืน

  ความเป็นอนิจจัง คือ หลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้เมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อผิดๆ อย่างฝังใจอยู่ว่าตนเองนั้นยิ่งใหญ่ ยืนยง ทรงอานุภาพ ทั้งๆ ที่คนและสัตว์ก็เหมือนกันตรงที่เป็นไปตามหลักอนิจจังตลอดเวลา ดูเหมือนจะมีแต่ต้นไม้หรือพืชเท่านั้นที่มีกระบวนการชีวิตอันอาจเรียกได้ว่าชีวิตอมตะทีเดียว หลายคนจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าพืชหรือต้นไม้คือสิ่งที่ไม่ตาย    ในทางทฤษฎีนั้น เราถือว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ สามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆ อย่างไม่มีวันสิ้นสุด แต่ต้นไม้ก็มีความเป็นอนิจจัง

รู้ไหมว่า…แผ่นดินไหวญี่ปุ่นทำโลกเปลี่ยนไปอย่างไร

        ผ่านมา 1 ปีกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 แมกนิจูด จนเกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น นอกจากจะส่งผลโดยตรงกับพื้นที่และผู้คนในแถบนั้นแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลต่อโลกของเราอีกด้วย        ผลกระทบดังกล่าวไม่เพียงแค่แผ่ระนาบไปตามพื้นผิวโลก ยังดำดิ่งลึกลงไปถึงใต้พื้นทะเล และพุ่งแหวกชั้นบรรยากาศสูงขึ้นไปอีก ซึ่ง OurAmazingPlanet