การศึกษาต้อง สร้างคน ให้เป็นอริยชน หรือเป็นคนที่ประเสริฐ

แหล่งที่มา : เอกสารประชาสัมพันธ์สมศ. จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไฟล์แนบ 9299.pdf โพสต์โดย : วัฒนา แสงสินธุ์ MCP กฤตภาคออนไลน์