MATADOR

A bullfighter is a performer in the sport of bullfighting. “Torero” (Spanish: [toˈɾeɾo]) or “toureiro” (Portuguese: [toˈɾɐjɾu]) (both from Latin taurarius, bullfighter) are the Spanish and Portuguese words for bullfighter and describe all the performers in the sport of bullfighting as practised in Spain, Portugal, Mexico, Peru, France, and other countries influenced by Portuguese and Spanish culture.[1]…

Caveman

Caveman are  people who lives in prehistorical era. (>900000 years ago in Cenozoic era.) They live in Africa for centuries before they migrate to other continents. They are evolved by monkeys. They were quite unintelligent and very agressive to others. They were lots of cavemens around the world. They use the weapons like spears, stone…

cave man

ถ้ำมนุษย์ถ้ำยุคหิน     เมื่อหลายพันป้อยเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้หากเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ นำมันไปใช้เป็นที่อยู่อาศัย มนุษย์ยุคหิน? คนยุคหินในสมัยก่อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งฝอยขนานไปกับฝ่ามือ มนุษย์ในสมัยก่อนจะล่าสัตว์โดยใช้หอกปลายแหลมเป็นอาวุธ เมื่อวันที่เขายังได้รับการทำความสะอาด จากนั้นก็จะเยียวยาเศษเล็กเศษน้อยให้ติดกันโดยใช้เข็มที่ทำมาจากกระดูกของสัตว์ ในช่วงฤดูหนาวพวกเขาจะสวมเครื่องนุ่งห่มที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องนุ่งห่มของชาวเอสกิโมในปัจจุบันนี้ ในยุคก่อนหน้านี้มีเหล็กหล่อหรือโลหะสัมฤทธิ์ใช้ เราเรียกใช้ยุคนี้ว่าหินที่ขัดเงาให้มีลักษณะเป็นแหลมและมีขนาดใหญ่กว่าหัวธนูที่มีลักษณะบางจาก หมู่บ้านสการ่าแบร์คบนเวปไซต์เกาะสกอตแลนด์ หมู่บ้านสการ่าแบร์บนหมู่เกาะออ ร์คนีย์ทางตอนเหนือของประเทศสกอตแลนด์ ? ของชุมชนเป็นมนุษย์ยุคหินใหม่เมื่อ 5,000 ปีก่อน พบในปี 2393 หลังจากที่มีพายุฝนพัดมาถึงหมู่บ้านโผล่ขึ้นมาจากใต้ทะเล หมู่บ้านสการ่าแบร์เป็นเมืองที่มีผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์และถือเป็นชุมชนที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างมากและมีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในโลก สถานที่แห่งนี้ในปีพ. ศ. 2470 บ้านแห่งนี้มีบ้านประมาณ 10 หลังบ้านทุกวัน บ้านมีห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องที่มีเตาผิงและทางเดินที่มุ่งเน้นบ้านหลังอื่น ๆ ในหมู่บ้านขนาดและถนนของอยู่ในสภาพเดิม แต่ที่ขาดหายไปคือหลังคาบ้าน โครงสร้างของหมู่บ้านแสดงให้เห็นถึงความน่าทึ่งของการสร้างบ้านที่เน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัย สาเหตุที่ทำให้สการ่าแบร์ซึ่งได้รับหัวเรื่อง: การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากเนชั่องค์การยูเนสโกด้านขณะนี้รอดได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงสร้างอุปกรณ์และวัสดุที่ทำจากเนชั่หินและหัวเรื่อง: การถูกปกคลุมด้วยหญ้าและทรายตอนที่หมู่บ้าน เวลานี้มีหลายพันปีที่สการ่าแบร์กซ่อนตัวและถูกปกคลุมด้วยสภาพอากาศที่ละอองฝนที่เกาะยาว แต่ตอนนี้อากาศที ่เกรี้ยวกราดกลับพัดพาเอาน้ำทะเล มากัดเซาะชายฝั่งจนกลายเป็นภัยคุกคามของเพชรเม็ดงามแห่งยุคหินใหม่ CR มนุษย์ยุคหิน

จิ๋นซีฮ่องเต้

ฉินฉื่อหฺวังตี้ ตามสำเนียงกลาง หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ ตามสำเนียงอื่น (จีน: 秦始皇帝; พินอิน: Qín Shǐ Huángdì; 260–210 ก่อนคริสตกาล[3]) เป็นชื่อที่ปัจจุบันใช้เรียกพระเจ้าเจิ้ง (政 Zhèng ?) แห่งเมืองฉิน มีความหมายตรงตัวว่า “ปฐมจักรพรรดิฉิน” พระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์ฉินเมื่อปีที่ 220 ก่อนคริสตกาล และทรงผนวกดินแดนจีนสำเร็จในปีที่ 221 ก่อนคริสตกาล เป็นอันสิ้นสุดยุครณรัฐ[4] พระองค์ไม่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวัง” (ราชา) ดังที่เคยใช้กันมาในสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจว แต่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวังตี้” (ราชาธิราช หรือนิยมแปลกันว่า จักรพรรดิ) จึงถือกันว่า ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งประเทศจีน ตำแหน่ง “หฺวังตี้” นี้พระเจ้าแผ่นดินจีนทรงใช้สืบต่อกันมาอีกสองพันปี ในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตกเป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม พระองค์ยังได้อำมาตย์ราชเสวกหลายคน เช่น หลี่ ซือ เจ้าพระยามหาอุปราช มาช่วยปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดระเบียบประเพณีอันหลากหลาย[4] เป็นเหตุให้ทรงเผาตำรา ฝังบัณฑิต[1]…

จิ๋นซีฮ่องเต้

ฉินฉื่อหฺวังตี้ ตามสำเนียงกลาง หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ ตามสำเนียงอื่น (จีน: 秦始皇帝; พินอิน: Qín Shǐ Huángdì; 260–210 ก่อนคริสตกาล[3]) เป็นชื่อที่ปัจจุบันใช้เรียกพระเจ้าเจิ้ง (政 Zhèng ?) แห่งเมืองฉิน มีความหมายตรงตัวว่า “ปฐมจักรพรรดิฉิน” พระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์ฉินเมื่อปีที่ 220 ก่อนคริสตกาล และทรงผนวกดินแดนจีนสำเร็จในปีที่ 221 ก่อนคริสตกาล เป็นอันสิ้นสุดยุครณรัฐ[4] พระองค์ไม่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวัง” (ราชา) ดังที่เคยใช้กันมาในสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจว แต่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวังตี้” (ราชาธิราช หรือนิยมแปลกันว่า จักรพรรดิ) จึงถือกันว่า ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งประเทศจีน ตำแหน่ง “หฺวังตี้” นี้พระเจ้าแผ่นดินจีนทรงใช้สืบต่อกันมาอีกสองพันปี ในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตกเป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม พระองค์ยังได้อำมาตย์ราชเสวกหลายคน เช่น หลี่ ซือ เจ้าพระยามหาอุปราช มาช่วยปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดระเบียบประเพณีอันหลากหลาย[4] เป็นเหตุให้ทรงเผาตำรา ฝังบัณฑิต[1]พระองค์ยังทรงรวมกำแพงเมือง…

Qin Shi Huang

                                                                                                             …

Caveman

A caveman is a stock character representative of primitive man in the Paleolithic. The popularisation of the type dates to the early 20th century, when Neanderthal Man was influentially described as “simian” or ape-like by Marcellin Boule and Arthur Keith. While knowledge of human evolution in the Pleistocene has become much more detailed, the stock…

Caveman

A caveman is a stock character representative of primitive man in the Paleolithic. The popularisation of the type dates to the early 20th century, when Neanderthal Man was influentially described as “simian” or ape-like by Marcellin Boule and Arthur Keith. While knowledge of human evolution in the Pleistocene has become much more detailed, the stock…

Qin Shi Huang

Qin Shi Huang (Chinese: 秦始皇; literally: “First Emperor of Qin”, pronunciation (help·info); 18 February 259 BC – 10 September 210 BC) was the founder of the Qin dynasty and was the first emperor of a unified China. He was born Ying Zheng (嬴政) or Zhao Zheng (趙政), a prince of the state of Qin. He became Zheng, the King…

CAVEMAN

Cavemen are typically portrayed as wearing shaggy animal hides, and capable of cave painting like behaviorally modern humans of the last glacial period. Anachronistically, they are simultaneously shown armed with rocks or cattle bone clubs, unintelligent, and aggressive. Popular culture also frequently represents cavemen as living with or alongside dinosaurs, even though non-avian dinosaurs became…

Hall of Fame

A hall, wall, or walk of fame is a list of individuals, achievements, or animals, usually chosen by a group of electors, to mark their fame in their field. In some cases, these halls of fame consist of actual halls or museums which enshrine the honorees with sculptures, plaques, and displays of memorabilia and general…

MARTADOR

สวัดดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ martadorหรือนักสู้วัวกระทิง เราไปเริ่มรับฟังกันเลยคะ นักสู้วัว WRITTEN BY JINTANA ON FEBRUARY 9TH, 2014. POSTED IN บทความ กีฬาของชาวสเปนที่เราอาจคุ้นหูกันดี คือ การสู้วัวกระทิง ที่ดุเดือด หากจะว่าไปกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาฆ่าวัวนั้นเองเพราะ หากวัวไม่ถูกฆ่าตายหรือทำร้ายมาทาดอร์ โทษทัณฑ์ของวัวกระทิงตัวนั้นก็คือตาย คือไม่ว่าจะอย่างไรก็เป็นกีฬาที่เสิร์ฟความตายให้กับเจ้ากระทิงที่บ้าคลั่งอยู่ดี แต่ก็มีบางครั้งที่มาทาดอร์เองอาจจะพลาดท่ารับความตายไปด้วยเช่นกัน เกริ่นนำเหมือนกันกีฬาที่โหดร้ายและทารุณสัตว์มาก แต่ชาวสเปนคงชินกับกีฬาชนิดนี้ หากจะเทียบก็คงคล้าย ๆ กีฬาชนวัวบ้านเรา แค่เปลี่ยนจากวัวกับวัวมาเป็นคนกับวัวเท่านั้น ที่บอกว่าชาวสเปนคงชินกับกีฬาชนิดก็เพราะว่าในหนึ่งปีมีเทศกาลสู้วัวกระทิง San Isidro (ซาน อิสิโดร) ที่จัดต่อเนื่องกันถึง 27 วันในกรุงมาดริด แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ชมด้วย กล่าวคือก็ไม่ใช่ชาวสเปนทุกคนที่ชอบกีฬาชนิดนี้ การสู้วัวกระทิงเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 8 ในยุคโรมันและสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เสน่ห์ของกีฬาชนิดไม่ใช่แค่ความเก่าแก่ของประวัติความเป็นมา แต่ชุดและลีลาของเหล่ามาทาดอร์ต่างหากที่เรียกผู้ชมเข้าไปนั่งล้อมสนามแข่งขันอย่างเนืองแน่นเกือบทุกรอบ  โดยปกติการแข่งขันจะประกอบด้วย มาทาดอร์ 3 คน และวัวกระทิง 6 ตัว ซึ่ง ไม่ได้แข่งในเวลาเดียวกัน การแข่งขันจะแบ่งเป็นรอบ รอบละ…

จิ๋นซีฮ่องเต้

ฉินฉื่อหฺวังตี้ ตามสำเนียงกลาง หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ ตามสำเนียงอื่น (จีน: 秦始皇帝; พินอิน: Qín Shǐ Huángdì; 260–210 ก่อนคริสตกาล[3]) เป็นชื่อที่ปัจจุบันใช้เรียกพระเจ้าเจิ้ง (政 Zhèng ?) แห่งเมืองฉิน มีความหมายตรงตัวว่า “ปฐมจักรพรรดิฉิน” พระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์ฉินเมื่อปีที่ 220 ก่อนคริสตกาล และทรงผนวกดินแดนจีนสำเร็จในปีที่ 221 ก่อนคริสตกาล เป็นอันสิ้นสุดยุครณรัฐ[4] พระองค์ไม่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวัง” (ราชา) ดังที่เคยใช้กันมาในสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจว แต่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวังตี้” (ราชาธิราช หรือนิยมแปลกันว่า จักรพรรดิ) จึงถือกันว่า ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งประเทศจีน ตำแหน่ง “หฺวังตี้” นี้พระเจ้าแผ่นดินจีนทรงใช้สืบต่อกันมาอีกสองพันปี ในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตกเป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม พระองค์ยังได้อำมาตย์ราชเสวกหลายคน เช่น หลี่ ซือ เจ้าพระยามหาอุปราช มาช่วยปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดระเบียบประเพณีอันหลากหลาย[4] เป็นเหตุให้ทรงเผาตำรา ฝังบัณฑิต[1]…

The mystery museum:Hall of fame ห้องจัดแสดงบุคคลสำคัญ

บุคคลสำคัญทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ทั้งโลกให้การยกย่อง ไม่ว่าจะเป็นการได้รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ หรือรางวัลอื่นๆ วันนี้ เราจะมาดูบุคคลสำคัญ 8 คน(บางส่วนที่คิดว่าทุกคนรู้จักกันดีค่ะ:) 1. มหาตมะคานธี ชื่อจริง     โมฮัมดาส์ คานธี (Mohandas Gandhi) ประวัติย่อ นักการเมืองชาวอินเดีย มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1869 – 1948 (79ปี) เขาคือผู้นำทางการเมืองที่ต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวอินเดียจากอังกฤษ โดยใช้สันติวิธี หรือ แบบอหิงสา เช่นการอดอาหารประท้วง การไม่ใช้ความรุนแรง จนทำให้อังกฤษยินยอมให้เอกราช ในปี ค.ศ. 1948 แต่สุดท้ายตัวของคานธีเอง กลับถูกชาวฮินดูหัวรุนแรงลอบสังหาร เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1948 2. วอลท์ ดิสนีย์ ชื่อจริง     วอลท์  ดิสนีย เป็นชาวอเมริกัน  ค.ศ. 1891 – 1966 ( 75 ปี ) บทบาทสำคัญ     นักสร้างภาพยนตร์กาตูนชาวอเมริกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นผู้สร้างการ์ตูน มิกกี้ เมาส์( Mickey…

จิ๋นซีฮ่องเต้

หนังสืออฉื่ฉินหฺวังตี้ ตามสำเนียงกลางหรือ  จิ๋หนังสือนซีฮ่องเต้ ตามสำเนียงอื่น ( จีน :  秦始皇帝 ;  พินอิน :  QínShǐ Huangdi ; 260-210 ก่อนคริสตกา) เป็นชื่อที่ปัจจุบันใช้เรียกพระเจ้าเจิ้ ง (政  Zhèng ? ) จากเมืองฉิน  มีความตรงข้ามว่า “ปฐมจักรพรรดิฉิน”  คุณทรงสถาปนาพระองค์ราชวงศ์ฉินเมื่อปีที่ 220 ก่อนคริสตกาลและทรงผนวกดินแดนจีน สำเร็จในปีที่ 221 คริสตกาลเป็นอันก่อนสิ้นสุดยุครณรัฐ (ราชา) ราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจว  (ราชาธิกาไทย) จึงถือกันว่าเป็น “ราชวงศ์” หรือ “ราชาภิบาล” จักรพรรดิจีนทรง “หวงวังตี้” พระเจ้าแผ่นดินจีนทรงใช้สืบต่อกันอีกสองพันปี ในห้างหุ้นส่วนจำกัดรัชสมัยของพระองค์แม่ทัพที่คุณนายคุณกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การขยายคุณแว่นแคว้น  หัวเรื่อง: การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้คุณดินคุณแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตกเป็นของเมืองฉินส่วนหัวเรื่อง: การรบกับพวกซฺยงคุณหนูในห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้คุณดินคุณแดนเอ้อเอ่อร์คุณตัวซืหนังสืออของกลุ่มซฺยงคุณหนู  แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ฉันยฺหวี  ผู้นำซฺยงคุณหนูด้านผนวกคุณดินแ มีหลายคนชอบ  หลี่ซือ เจ้าพระยามหาอุทป  ฏร่วย เป็นเหตุให้คุณทรงเผาตำราฝังบัณฑิตวุฒิการ[1]  พระองค์ยังคุณทรงรวมกำแพงเมืองซึ่งกระจัดกระจายขณะนี้ทั่วไปการนั้นเข้าเป็นกำแพงเมืองจีน  สร้างถนนหนทางระบบผู้ซื้อสินค้าใหม่เป็นการใหญ่และสร้างสุสานหลวงโดยมีรูปคุณปั้นองครักษ์ขนาดเท่าของคุณคนจริงคอยพิทักษ์ขณะนี้ ที่เสด็จระหว่างขณะนี้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดราชสมบัตินั้นพระองค์คุณทรงเสาะแสวงหาคุณน้ำอมฤตมาตลอด แต่สุดท้ายก็สวรรคตเมื่อปีที่ 210 ก่อนคริสตกาล  …

gallery

6/5 17 Plengruk titichodsakul   ระติมากรรมไทย หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกโดยกรรมวิธี การปั้น การแกะสลัก การหล่อ หรือการประกอบเข้าเป็นรูปทรง 3 มิติ ซึ่งมีแบบอย่างเป็นของไทยโดยเฉพาะ วัสดุที่ใช้ในการสร้างมักจะเป็น ดิน ปูน หิน อิฐ โลหะ ไม้ งาช้าง เขาสัตว์กระดูก ฯลฯ ผลงานประติมากรรมไทย มีทั้งแบบ นูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว งานประติมากรรมนูนต่ำและนูนสูงมักทำเป็นลวดลายประกอบกับสถาปัตยกรรม เช่นลวดลายปูนปั้น ลวดลายแกะสลักประดับตามอาคารบ้านเรือน โบสถ์ วิหาร พระราชวัง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นลวดลายตกแต่งงานประติมากรรมแบบลอยตัวด้วย สำหรับงานประติมากรรมแบบลอยตัว มักทำเป็นพระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพต่างๆ (ศิลปะประเภทนี้จะเรียกว่า ปฏิมากรรม) ตุ๊กตาภาชนะดินเผา ตลอดจนถึงเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามสกุลช่างของแต่ละท้องถิ่น หรือแตกต่างกันไปตามคตินิยมในแต่ละยุคสมัย โดยทั่วไปแล้วเรามักศึกษาลักษณะของสกุลช่างที่เป็นรูปแบบของศิลปะสมัยต่างๆ ในประเทศไทยจากลักษณะของพระพุทธรูป เนื่องจากเป็นงานที่มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จัดสร้างอย่างประณีตบรรจง ผู้สร้างมักเป็นช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญที่สุดในท้องถิ่นหรือยุคสมัยนั้น และเป็นประติมากรรมที่มีวิธีการจัดสร้างอย่าง ศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมศรัทธา…

Hall Of Fame (6/8)

สวัสดีครับ หัวข้อบูรณาการคือ Hall Of Fame, Hall Of Fame คืออะไร? Hall Of Fame คือ หอเกียรติยศ บางครั้งอาจเรียก “หอเรืองนาม” หมายถึงพิพิธภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลที่มุ่งมั่นอย่างสูงที่ได้ประกอบคุณงามความดีและมีความวิริยะสูงสุดจนประสบผลสำเร็จในกิจกรรมสาขาต่างๆ ในบางกรณี หอเกียรติยศอาจประกอบด้วยห้องโถงและห้องต่างๆ หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและแสดงสิ่งเชิดชูเกียรติยศของผู้ได้รับการยกย่อง เช่น รูปปั้น โล่ ถ้วยรางวัล เข็มขัดแชมเปี้ยน รวมทั้งสิ่งของที่ระลึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่หอเกียรติยศบางแห่งก็ทำเพียงแต่แสดงรูปปั้นท่อนบนพร้อมการจารึกชื่อบุคคลผู้ได้รับการเชิดชูจากตามประเภทที่หอแห่งนั้นๆ ดำเนินการโดยไม่แสดงสิ่งของ 1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 — 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559) เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ที่โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์…

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า รัฐบาลจีนได้ยื่นหนังสือประท้วง และเรียกร้องให้ทางการสหรัฐฯ ลงโทษขั้นรุนแรงกับนายไมเคิล โรฮานา ผู้ต้องหาโจรกรรมส่วนนิ้วหัวแม่มือของหุ่นทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ หลังชายชาวอเมริกันวัย 24 ปีผู้นี้ ลอบเข้าไปหักเอาส่วนนิ้วของวัตถุโบราณดังกล่าวในพิพิธภัณฑ์ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รายงานของเอฟบีไอระบุว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคมของปีที่แล้ว ขณะที่นายโรฮานามาเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อประกวดเสื้อสเวตเตอร์น่าเกลียด ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สถาบันแฟรงคลิน (Franklin Institute) ซึ่งในระหว่างงานเลี้ยงนั้นเอง เขาได้ลอบเข้าไปในส่วนจัดแสดงหุ่นทหารดินเผาจากสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ 10 ตัว ซึ่งทางการจีนให้ยืมมาจัดแสดงในสหรัฐฯเป็นการชั่วคราว  

Matador History

  Matador is a physical contest that involves humans and animals attempting to publicly subdue, immobilise, or kill a bull, usually according to a set of rules, guidelines, or cultural expectations. There are many different forms and varieties in various locations around the world. Some forms involve dancing around or over a cow or bull,…

Hall of fame

  สวัสดีค่ะ หัวข้อที่เราได้จากการบูรณาการนั้นคือ  Hall of fame ค่ะ  เพื่อนๆรู้จัก Hall of fame กันมั้ยค่ะ?Hall of fame ก็คือหอเกียรติยศ บางครั้งอาจเรียก “หอเรืองนาม” (Hall of fame) หมายถึงพิพิธภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลที่มุ่งมั่นอย่างสูงที่ได้ประกอบคุณงามความดีและมีความวิริยะสูงสุดจนประสบผลสำเร็จในกิจกรรมสาขาต่างๆ ในบางกรณี หอเกียรติยศอาจประกอบด้วยห้องโถงและห้องต่างๆ หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและแสดงสิ่งเชิดชูเกียรติยศของผู้ได้รับการยกย่อง เช่น รูปปั้น โล่ ถ้วยรางวัล เข็มขัดแชมเปี้ยน รวมทั้งสิ่งของที่ระลึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องค่ะ งั้นเราจะขอยกตัวอย่างบุคคลสำคัญ5คนมาให้เพื่อนๆชมกันนะค่ะ  1.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เป็นสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น ( MOUNT AUBURN)…

History of vincent van gogh

ฟินเซนต์ วิลเลิม ฟัน โคค30 มีนาคม ค.ศ. 1853 — 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1890 คนไทยมักเรียก วินเซนต์ แวน โก๊ะ เป็นจิตรกรชาวดัตช์ในลัทธิประทับใจยุคหลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีชื่อเสียงและอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก เขาสร้างสรรค์งานศิลป์กว่า 2,100 ชิ้นในเวลาเพียงสิบปีกว่า ในจำนวนนี้เป็นภาพสีน้ำมัน 860 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตขึ้นในสองปีสุดท้ายของชีวิตเขา ผลงานของเขามีทั้งภาพภูมิประเทศ ภาพนิ่ง ภาพคนเหมือน และภาพเหมือนตนเอง ซึ่งล้วนมีลักษณะเด่นเป็นสีสันจัดจ้านและงานพู่กันที่ฉวัดเฉวียนแฝงอารมณ์ชวนประทับใจอันช่วยสร้างรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ หลังทนทุกข์เพราะไข้ใจและความจนมานานหลายปี เขาปลิดชีวิตตนเองเมื่ออายุได้ 37 ปี เขาเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางค่อนไปทางชั้นสูง เขาเป็นเด็กที่เคร่งขรึม พูดน้อย แต่คิดมาก เมื่อโตเป็นหนุ่ม เขาทำงานเป็นนายหน้าขายศิลปกรรม จึงเดินทางบ่อย แต่เมื่อต้องย้ายบ้านไปอยู่ลอนดอน เขาก็ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า จึงหันไปหาศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจในฐานะมิชชันนารีแห่งโปรเตสแตนต์ทางภาคใต้ของเบลเยียม ชีวิตเขาล่องลอยไปมาระหว่างสุขภาพอันทรุดโทรมกับความโดดเดี่ยวอ้างว้าง กระทั่งมาจับงานวาดเขียนเอาใน ค.ศ. 1881 หลังย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอนกับบิดามารดา เขาได้ Theo น้องชาย คอยสนับสนุนทางการเงิน เขากับน้องติดต่อมาเสมอด้วยจดหมายโต้ตอบ…

ประวัติจิ๋นซีฮ่องเต้

ฉินฉื่อหฺวังตี้ ตามสำเนียงกลาง หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ ตามสำเนียงอื่น (จีน: 秦始皇帝; พินอิน: Qín Shǐ Huángdì; 260–210 ก่อนคริสตกาล[3]) เป็นชื่อที่ปัจจุบันใช้เรียกพระเจ้าเจิ้ง (政 Zhèng ?) แห่งเมืองฉิน มีความหมายตรงตัวว่า “ปฐมจักรพรรดิฉิน” พระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์ฉินเมื่อปีที่ 220 ก่อนคริสตกาล และทรงผนวกดินแดนจีนสำเร็จในปีที่ 221 ก่อนคริสตกาล เป็นอันสิ้นสุดยุครณรัฐ[4] พระองค์ไม่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวัง” (ราชา) ดังที่เคยใช้กันมาในสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจว แต่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวังตี้” (ราชาธิราช หรือนิยมแปลกันว่า จักรพรรดิ) จึงถือกันว่า ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งประเทศจีน ตำแหน่ง “หฺวังตี้” นี้พระเจ้าแผ่นดินจีนทรงใช้สืบต่อกันมาอีกสองพันปี ในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตกเป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม พระองค์ยังได้อำมาตย์ราชเสวกหลายคน เช่น หลี่ ซือ เจ้าพระยามหาอุปราช มาช่วยปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดระเบียบประเพณีอันหลากหลาย[4] เป็นเหตุให้ทรงเผาตำรา ฝังบัณฑิต[1]พระองค์ยังทรงรวมกำแพงเมือง…

solar system

สวัสดีค่ะ   วันนี้ ด.ญ. ชลิตา  ทองงามแท้ จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ  solar system กันคร้าาาาา ระบบสุริยะเป็นแรงโน้มถ่วงระบบผูกพันของดวงอาทิตย์และวัตถุที่โคจรมันไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมทั้งแปดดาวเคราะห์และห้าดาวเคราะห์แคระตามที่กำหนดโดยสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (IAU) ของวัตถุที่โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงที่ใหญ่ที่สุดในแปดเป็นดาวเคราะห์ , กับส่วนที่เหลือเป็นวัตถุขนาดเล็กเช่นดาวเคราะห์แคระและขนาดเล็กระบบสุริยะ ของวัตถุที่โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยทางอ้อม- ดวงจันทร์ – สองมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์น้อยที่สุด,ดาวพุธ ระบบสุริยะรูปแบบที่ 4600000000 ปีที่ผ่านมาจากการล่มสลายของแรงโน้มถ่วงของยักษ์ดวงดาวเมฆโมเลกุล ส่วนใหญ่ของระบบมวลอยู่ในดวงอาทิตย์กับส่วนใหญ่ของมวลที่เหลือที่มีอยู่ในดาวพฤหัสบดี ดาวเคราะห์ชั้นในสี่ที่มีขนาดเล็ก, พุธ , ศุกร์ , โลกและดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์โลกถูกประกอบด้วยหลักของหินและโลหะ ดาวเคราะห์นอกระบบทั้งสี่ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ยักษ์ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์มาก ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์สองดวงใหญ่ที่สุดคือก๊าซยักษ์ถูกส่วนใหญ่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียม ; สองดาวเคราะห์นอกสุด, ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเป็นน้ำแข็งยักษ์ถูกส่วนประกอบของสารที่มีจุดหลอมละลายที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับไฮโดรเจนและฮีเลียมที่เรียกว่าสารระเหยเช่นน้ำแอมโมเนียและมีเทน ทั้งแปดดาวเคราะห์มีวงโคจรเกือบกลมที่อยู่ภายในแผ่นเกือบแบนเรียกว่าสุริยุปราคา ระบบสุริยะยังประกอบด้วยวัตถุขนาดเล็ก แถบดาวเคราะห์น้อยซึ่งอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีส่วนใหญ่ประกอบด้วยวัตถุประกอบด้วยเช่นดาวเคราะห์โลกของร็อคและโลหะ นอกเหนือจากวงโคจรของดาวเนปจูนนอนแถบไคเปอร์และแผ่นดิสก์กระจัดกระจายซึ่งเป็นประชากรของวัตถุทรานส์ Neptunianส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำแข็งและนอกเหนือจากพวกเขาที่เพิ่งค้นพบประชากรsednoids ภายในประชากรเหล่านี้มีวัตถุนับหมื่นนับพันที่มีขนาดใหญ่พอที่จะถูกล้อมด้วยแรงโน้มถ่วงของตนเอง [10]วัตถุดังกล่าวถูกจัดเป็นดาวเคราะห์แคระ. ระบุดาวเคราะห์แคระรวมถึงดาวเคราะห์น้อยเซเรสและทรานส์ Neptunian วัตถุดาวพลูโตและEris นอกจากนี้ทั้งสองภูมิภาคอื่น ๆ ประชากรขนาดเล็กต่างๆของร่างกายรวมถึงดาวหาง , เซนทอร์และเมฆฝุ่นอวกาศได้อย่างอิสระเดินทางระหว่างภูมิภาค หกของดาวเคราะห์อย่างน้อยสี่ของดาวเคราะห์แคระและอีกหลายหน่วยงานที่มีขนาดเล็กจะโคจรดาวเทียมธรรมชาติ , มักจะเรียกว่า “ดวงจันทร์” หลังจากที่ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ชั้นนอกแต่ละดวงล้อมรอบด้วยวงแหวนฝุ่นและวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ ลมสุริยะ , กระแสของอนุภาคมีประจุที่ไหลออกมาจากดวงอาทิตย์ที่จะสร้างเขตฟองเหมือนในดวงดาวกลางที่รู้จักในฐานะheliosphere heliopauseเป็นจุดที่แรงกดดันจากลมสุริยะจะมีค่าเท่ากับความดันของฝ่ายตรงข้ามของดวงดาวกลาง ; จะขยายออกไปยังขอบของแผ่นดิสก์มีฝนฟ้าคะนองกระจาย เมฆออร์ตซึ่งเป็นความคิดที่จะเป็นแหล่งสำหรับดาวหางเป็นระยะเวลานานก็อาจมีอยู่ที่ระยะทางประมาณหนึ่งพันครั้งต่อไปกว่า heliosphere ระบบสุริยะตั้งอยู่ในOrion Arm ระยะทาง 26,000 ปีแสงจากศูนย์กลางของMilky Way กาแล็กซี   https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_System  

ประวัติ Matador

 การสู้วัวกระทิงเป็นรูปแบบการต่อสู้ ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรมที่ชาวสเปนภูมิใจและสืบทอดมายาวนานตั้งแต่ยุคโรมัน เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 8 เดิมเป็นกีฬาของชนชั้นสูง จนกระทั่งมาถึงสมัยหนึ่ง กษัตริย์ได้สั่งห้ามมิให้ชนชั้นสูงจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนี้อีก คนสามัญธรรมดาจึงรับเอากีฬานี้มาเล่นเสียเอง ปัจจุบันกีฬาชนิดนี้ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เทศกาลสู้วัวนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม เทศกาลสู้วัวที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเทศกาล San Isidro (ซาน อิสิโดร) ในกรุงมาดริดที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นเวลา 27 วัน ในแต่ละปี มีวัวมากกว่า 40,000 ตัวถูกสังหารอย่างโหดร้ายในสังเวียนสู้วัวของสเปน นักเที่ยวชาวต่างประเทศที่ได้มีโอกาสชมการสู้วัวส่วนใหญ่ไม่ปรารถนาที่จะได้ดูมันอีก พวกเขารู้สึกขยะแขยง รังเกียจ และเศร้าใจ ในภาพความเหี้ยมโหดที่ได้เห็น                                              อันที่จริงแล้ว คำว่า “การสู้วัว” นั้นเป็นการเรียกชื่อที่ผิดข้อเท็จจริงอย่างมาก เพราะมันเป็นการต่อสู้แข่งขันที่มีศักดิ์ศรีความสมน้ำสมเนื้อกันน้อยมาก ระหว่างมาตาดอร์ (ภาษาสเปน หมายถึง นักฆ่า) ผู้กวัดแกว่งดาบอย่างคล่องแคล่วว่องไวกับวัวที่มึนงง ว้าวุ่น ถูกทำร้ายจนพิการ ถูกข่มขู่ทรมานจนเสียขวัญ และถูกทอนกำลังจนอ่อนล้าเจียนสิ้นแรงล้มลงผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของเกมสู้วัวก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวและผู้จัดรายการสู้วัวต่างโหมประโคมว่าการสู้วัวนั้นเป็นการต่อสู้ที่สนุกสนานและยุติธรรม แต่สิ่งที่เขาไม่เอ่ยถึงก็คือวัวนั้นไม่เคยมีโอกาสป้องกันตัวเองและยิ่งมีโอกาสน้อยมากที่จะรอดชีวิตไปได้ วัวนั้นจะถูกทอนกำลังให้อ่อนล้าก่อนอย่างจงใจด้วยวิธีการหลายแบบ…

หัวข้อcavemanในความคิดของฉัน

Cavemen เป็นภาพขนาดใหญ่และความสามารถด้าน ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง : หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การวาดภาพเหมือนถ้ำมนุษย์สมัยใหม่ของชีวิตน้ำแข็งของเขาครั้งสุดท้ายด้วยanachronistically  แอนตี้ – ป๊อปเป็นตัวแทนของ cavemen ที่อาศัยขณะนี้กับหรือใกล้เคียงกับไดรที่อาจฟ์เป็นไดร์ฟเวอร์ที่จะไม่ใช่แบบขนานจะสูญออกออกพันธุ์ไปในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดยุคถัดไป  66 ปีก่อนล้านหัวเร ่อง: เกหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การเกี่ยวกับHomo sapiens  สายพันธุ์ ภาพของพวกเขาอาศัยขณะนี้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดถ้ำที่เกิดขึ้นจากเนชั่เนชั่เนชั่เนชั่ข้อเท็จจริงที่ว่าได้ได้ได้ได้ถ้ำเป็นที่ที่ความสามารถด้านด้านด้านมั่งคั่งของสิ่งประดิษฐ์ได้รับหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การค้นพบจาก เนชั่เนชั่ยุโรปหินยุควัฒนธรรมแม้ว่านี้น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับของหัวเรื่อง: การเก็บรักษาถ้ำให้มากกว่าหัวเร ่อง: มากกว่าพันปีหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การ่งชี้ของพวกเขาโดยทั่วไปการหัวเรื่อง: การหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การรูปแบบของที่พักอาศัย  จนกระท่งยุคน้ำแข็งสุดท้ายส่วนใหญ่[  ต้องการชี้แจง  ]  homininsไม่ได้ขณะนี้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดถ้ำ เร่ร่เป็นหนังสือหนังสือหนังสือหนังสือนเธ่หนังสือหนังสือหนังสือหนังสืออรวบรวมชนเผ่าที่อาศัยในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดขณะ นี้ความสามารถด้านหลากหลายของโครงสร้างชั่วคราวเช่นเต็นท์ [1]และกระท่อมไม้ (เช่นที่Ohalo  )  สังคมของเขามีความสามารถด้านคล้ายคลึงกับชนเผ่าคุณอินเทหนังสืออร์เน็ท  ของภูเขาคาร์เมลในเตา  [  อ้างจำเป็น  ] Cavemen เป็นภาพขนาดใหญ่และความสามารถด้าน ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง : หัวเรื่อง: การวาดภาพเหมือนถ้ำ  มนุษย์สมัยใหม่ของชีวิต  น้ำแข็งของ…

Matador คนสู้วัวกระทิง

 การสู้วัวกระทิงเป็นรูปแบบการต่อสู้ ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรมที่ชาวสเปนภูมิใจและสืบทอดมายาวนานตั้งแต่ยุคโรมัน เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 8 เดิมเป็นกีฬาของชนชั้นสูง จนกระทั่งมาถึงสมัยหนึ่ง กษัตริย์ได้สั่งห้ามมิให้ชนชั้นสูงจัดการแข่งขันกีฬาชนิดนี้อีก คนสามัญธรรมดาจึงรับเอากีฬานี้มาเล่นเสียเอง ปัจจุบันกีฬาชนิดนี้ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เทศกาลสู้วัวนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม เทศกาลสู้วัวที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเทศกาล San Isidro (ซาน อิสิโดร) ในกรุงมาดริดที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นเวลา 27 วัน ในแต่ละปี มีวัวมากกว่า 40,000 ตัวถูกสังหารอย่างโหดร้ายในสังเวียนสู้วัวของสเปน นักเที่ยวชาวต่างประเทศที่ได้มีโอกาสชมการสู้วัวส่วนใหญ่ไม่ปรารถนาที่จะได้ดูมันอีก พวกเขารู้สึกขยะแขยง รังเกียจ และเศร้าใจ ในภาพความเหี้ยมโหดที่ได้เห็น                                              อันที่จริงแล้ว คำว่า “การสู้วัว” นั้นเป็นการเรียกชื่อที่ผิดข้อเท็จจริงอย่างมาก เพราะมันเป็นการต่อสู้แข่งขันที่มีศักดิ์ศรีความสมน้ำสมเนื้อกันน้อยมาก ระหว่างมาตาดอร์ (ภาษาสเปน หมายถึง นักฆ่า) ผู้กวัดแกว่งดาบอย่างคล่องแคล่วว่องไวกับวัวที่มึนงง ว้าวุ่น ถูกทำร้ายจนพิการ ถูกข่มขู่ทรมานจนเสียขวัญ และถูกทอนกำลังจนอ่อนล้าเจียนสิ้นแรงล้มลงผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของเกมสู้วัวก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวและผู้จัดรายการสู้วัวต่างโหมประโคมว่าการสู้วัวนั้นเป็นการต่อสู้ที่สนุกสนานและยุติธรรม แต่สิ่งที่เขาไม่เอ่ยถึงก็คือวัวนั้นไม่เคยมีโอกาสป้องกันตัวเองและยิ่งมีโอกาสน้อยมากที่จะรอดชีวิตไปได้ วัวนั้นจะถูกทอนกำลังให้อ่อนล้าก่อนอย่างจงใจด้วยวิธีการหลายแบบ…

Hall of fame บุคคลสำคัญ

Hall of fame บุคคลสำคัญ สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมบุคคลสำคัญในประวัติศาตร์กันค่ะ เป็นบุคคลที่มีเกียรติประวัติชื่อเสียงในด้านต่างๆ ค่ะ 1.วิลเลียม เชกสเปียร์ William Shakespeare เป็นกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ได้รับยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก มักเรียกขานกันว่าเขาเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษ และ “Bard of Avon” (กวีแห่งเอวอน) งานเขียนของเขาที่ยังหลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยบทละคร 38 เรื่อง กวีนิพนธ์แบบซอนเน็ต 154 เรื่อง กวีนิพนธ์อย่างยาว 2 เรื่อง และบทกวีแบบอื่นๆ อีกหลายชุด บทละครของเขาได้รับการแปลออกไปเป็นภาษาต่างๆ มากมาย และเป็นที่นิยมนำมาแสดงมากที่สุดในบรรดาบทละครทั้งหมด 2.อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ Albert Einstei เป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์และนักฟิสิกส์ทฤษฎี ชาวเยอรมันเชื้อสายยิว ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เขาเป็นผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์สถิติ และจักรวาลวิทยา เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ใน พ.ศ. 2464 จากการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และจาก”การทำประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎี” 3.มหาตมา คานธี  Mahatma…

จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิจีนพระองค์แรก

จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิจีนพระองค์แรก China by es จิ๋นซีฮ่องเต้ (260-210 ปีก่อนคริสตกาล) แซ่อิ๋ง ชื่อเจิ้ง ขึ้นครองราชย์เมื่อ 246 ปีก่อนคริสตกาล ในระหว่างที่พระองค์ปกครองรัฐฉิน ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของ 6 รัชกาลตั้งแต่ ฉินเซี่ยวกงเป็นต้นมา ใช้การปฏิบัติทางการเมืองและการปฏิรูประบอบต่างๆ ทำให้รัฐฉินมั่นคงเข้มแข็งขึ้น อาศัยกลยุทธ์รุกราน ผนวก 6 รัฐเป็นเอกภาพปิดฉากยุคจ้านกว๋อ สถาปนาราชวงศ์ฉินขึ้นเมื่อ 220 ปีก่อนคริสตกาล ออกโจมตีชนเผ่าซงหนูทางเหนือ พิทักษ์ดินแดนของฉิน รุกรานชนเผ่าไป่เยว่ทางใต้ และได้สร้างรัฐศักดินาที่เป็นเอกภาพหลายประชาชาติและรวบอำนาจเข้ามาสู่ส่วนกลางเป็นรัฐแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศจีน ขนานนามพระองค์เองว่า ฉินสื่อหวงตี้ (จิ๋นซีฮ่องเต้) ฉินหวางเจิ้ง อิ๋งเจิ้ง เกิดที่รัฐเจ้า เป็นบุตร องค์ชายอี้เหริน แห่งรัฐฉินที่เป็นตัวประกันที่รัฐเจ้า กับ เจ้าจี อดีตนางรำของ หลี่ปู้เหว่ย แต่ ตามบันทึกประวัติศาตร์ที่เขียนโดย ซือหม่า เฉียน ในสมัยราชวงศ์ฮั่น (ราชวงศ์ฮั่นเข้าแทนที่ราชวงศ์ฉิน) กล่าวว่าเป็นบุตร หลี่ปู้เหว่ย กับเจ้าจี และตั้งครรภ์ก่อนที่เจ้าจีมาเป็นชายาของอี้เหริน เมื่ออี้เหรินกลับรัฐฉิน และต่อมาได้เป็นฉินจวงเซียงหวาง…

Caveman

  A caveman is a stock character representative of primitive man in the Paleolithic. The popularisation of the type dates to the early 20th century, when Neanderthal Man was influentially described as “simian” or ape-like by Marcellin Boule and Arthur Keith. While knowledge of human evolution in the Pleistocene has become much more detailed, the stock…

ประวัติจิ๋นซีฮ่องเต้

ฉินฉื่อหฺวังตี้ ตามสำเนียงกลาง หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ ตามสำเนียงอื่น (จีน: 秦始皇帝; พินอิน: Qín Shǐ Huángdì; 260–210 ก่อนคริสตกาล[3]) เป็นชื่อที่ปัจจุบันใช้เรียกพระเจ้าเจิ้ง (政 Zhèng ?) แห่งเมืองฉิน มีความหมายตรงตัวว่า “ปฐมจักรพรรดิฉิน”พระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์ฉินเมื่อปีที่ 220 ก่อนคริสตกาล และทรงผนวกดินแดนจีนสำเร็จในปีที่ 221 ก่อนคริสตกาล เป็นอันสิ้นสุดยุครณรัฐ[4]พระองค์ไม่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวัง” (ราชา) ดังที่เคยใช้กันมาในสมัยราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจว แต่ทรงใช้ตำแหน่ง “หฺวังตี้” (ราชาธิราช หรือนิยมแปลกันว่า จักรพรรดิ) จึงถือกันว่า ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกแห่งประเทศจีน ตำแหน่ง “หฺวังตี้” นี้พระเจ้าแผ่นดินจีนทรงใช้สืบต่อกันมาอีกสองพันปีในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตกเป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม พระองค์ยังได้อำมาตย์ราชเสวกหลายคน เช่น หลี่ ซือเจ้าพระยามหาอุปราช มาช่วยปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดระเบียบประเพณีอันหลากหลาย[4] เป็นเหตุให้ทรงเผาตำรา ฝังบัณฑิต[1] พระองค์ยังทรงรวมกำแพงเมือง ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนั้นเข้าเป็นกำแพงเมืองจีน สร้างถนนหนทางระบบใหม่เป็นการใหญ่ และสร้างสุสานหลวงโดยมีรูปปั้นองครักษ์ขนาดเท่าคนจริงคอยพิทักษ์อยู่ ระหว่างที่เสด็จอยู่ในราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงเสาะแสวงหาน้ำอมฤตมาตลอด แต่สุดท้ายก็สวรรคตเมื่อปีที่ 210 ก่อนคริสตกาล cr: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89