Ecosystem

ระบบนิเวศ คือกลุ่มอินทรีย์ (พืช สัตว์และจุลินทรีย์) ร่วมกับองค์ประกอบอชีวนะของสิ่งแวดล้อมของพวกมัน (เช่น อากาศ น้ำและดินอนินทรีย์) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นระบบ ถือว่า ส่วนประกอบชีวนะและอชีวนะเชื่อมกันผ่านวัฏจักรสารอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน ระบบนิเวศนิยามเป็นเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ระหว่างอินทรีย์ด้วยกันและระหว่างอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศมีขนาดเท่าใดก็ได้ แต่ปกติครอบคลุมพื้นที่เฉพาะจำกัด แม้นักวิทยาศาสตร์บางส่วนกล่าวว่า ทั้งโลกก็เป็นระบบนิเวศหนึ่งด้วย พลังงาน น้ำ ไนโตรเจนและดินอนินทรีย์เป็นอีกส่วนประกอบอชีวนะของระบบนิเวศ พลังงานซึ่งถ่ายทอดผ่านระบบนิเวศได้มาจากดวงอาทิตย์เป็นหลัก โดยทั่วไปเข้าสู่ระบบผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งกระบวนการนี้ยังจับคาร์บอนจากบรรยากาศด้วย สัตว์มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนของสสารและพลังงานผ่านระบบนิเวศ โดยการกินพืชและสัตว์อื่น นอกจากนี้ สัตว์ยังมีอิทธิพลต่อปริมาณพืชและชีวมวลจุลินทรีย์ที่มีอยู่ ตัวสลายสารอินทรีย์ปลดปล่อยคาร์บอนกลับสู่บรรยากาศและเอื้อการเกิดวัฏจักรสารอาหารโดยการแปลงสารอาหารที่สะสมอยู่ในชีวมวลตายกลับสู่รูปที่พร้อมถูกพืชและจุลินทรีย์อื่นใช้ โดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ตาย ในธรรมชาติแล้วมีสาร 60 ชนิด ในจำนวน 96 ชนิด หมุนเวียนผ่านเข้าไปในอินทรีย์ ระบบนิเวศมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในควบคุม ปัจจัยภายนอก เช่น ภูมิอากาศ วัสดุกำเนิด (parent material) ซึ่งสร้างดินและภูมิลักษณ์ ควบคุมโครงสร้างโดยรวมของระบบนิเวศและวิธีที่สิ่งต่าง ๆ เกิดในนั้น แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้รับอิทธิพลจากระบบนิเวศ ปัจจัยภายนอกอื่นรวมเวลาและชีวชาติศักยะ (potential biota) ระบบนิเวศเป็นสิ่งพลวัต คือ อยู่ภายใต้การรบกวนเป็นระยะและอยู่ในกระบวนการฟื้นตัวจากการรบกวนในอดีตบางอย่าง ระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมคล้ายกันที่ตั้งอยู่ในส่วนของโลกต่างกันสามารถมีลักษณะต่างกันมากเพราะมีชนิดต่างกัน การนำชนิดต่างถิ่นเข้ามาสามารถทำให้เกิดการเลื่อนอย่างสำคัญในการทำหน้าที่ของระบบนิเวศ…

Hall of fame บุคคลสำคัญ

Hall of fame บุคคลสำคัญ สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมบุคคลสำคัญในประวัติศาตร์กันค่ะ เป็นบุคคลที่มีเกียรติประวัติชื่อเสียงในด้านต่างๆ ค่ะ 1.วิลเลียม เชกสเปียร์ William Shakespeare เป็นกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ได้รับยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก มักเรียกขานกันว่าเขาเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษ และ “Bard of Avon” (กวีแห่งเอวอน) งานเขียนของเขาที่ยังหลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยบทละคร 38 เรื่อง กวีนิพนธ์แบบซอนเน็ต 154 เรื่อง กวีนิพนธ์อย่างยาว 2 เรื่อง และบทกวีแบบอื่นๆ อีกหลายชุด บทละครของเขาได้รับการแปลออกไปเป็นภาษาต่างๆ มากมาย และเป็นที่นิยมนำมาแสดงมากที่สุดในบรรดาบทละครทั้งหมด 2.อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ Albert Einstei เป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกส์และนักฟิสิกส์ทฤษฎี ชาวเยอรมันเชื้อสายยิว ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เขาเป็นผู้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์สถิติ และจักรวาลวิทยา เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ใน พ.ศ. 2464 จากการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และจาก”การทำประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎี” 3.มหาตมา คานธี  Mahatma…

top 5 web browsers

The internet become an essential cof our daily life, it’s a vast sea need to discover and of course you needs the fast and strong boat to navigate, in this topic we test many browser and we offering the top 5 best Web Browser in terms of , Speed, Low RAM consumption, and Security Best…

Making a new Mint leavesplant by plant by cutting

การปักชำคือ การนำส่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ กิ่ง ใบ รากมาปลูกในสภาพที่เหมาะสม เพื่อให้ชิ้นส่วนนั้นเกิดรากและแตกต้นใหม่ขึ้นมาแต่ที่นิยมและพบเห็นได้ทั่วไปคือการนำกิ่งหรือท่อนพันธุ์มาปักชำ เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและได้ต้นใหม่จำนวนมากๆ ในคราวเดียวกัน  

การปักชำต้นสะระแหน่

วิธีการปักชำต้นสะระแห่ สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังใช้ทำยา และ สกัดนํ้ามันหอมระเหยที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง ตามประวัติศาสตร์เล่าขานกันมาว่า ผู้ที่นำสะระแหน่เข้ามาปลูกในประเทศไทยนั้นเป็นชาวอิตาลี่ นำเข้ามาในสมัยรัชกาลของพระนั่งเกล้าฯ ต่อมาสะระแหน่ ก็เป็นที่นิยมบริโภคในหมู่คนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้ สะระแหน่เป็นพืชประเภทไม้เลื้อยคลุมดินใบมีลักษณะป้อม ๆ สีเขียว ขอบใบย่น ชอบดินร่วนซุย ปลูกง่าย งอกงามได้รวดเร็ว ยิ่งถ้าผู้ปลูกดูแลรักษาดี ๆ ก็จะยิ่งงามและเก็บใบได้เร็วขึ้น การปลูกสะระแหน่นั้นจะใช้วิธีปักชำลงไปในแปลงปลูกเลย หรือจะชำ ในแปลงเพาะก่อนแล้วจึงย้ายมาปลูกก็ได้เช่นกัน แต่ข้อสำคัญคือต้องเตรีอมดินให้ร่วนซุยดีเสียก่อน เพราะสะระแหน่ชอบดินประเภทนี้ การเตรียมดิน ถ้าจะปลูกสะระแหน่ในภาชนะเช่น กระถางลังไม้ หรือจะปลูกเป็นสวน หย่อมประดับบ้าน ปลูกในแปลงประดับสวนเล็ก ๆ ที่ใช้เนื้อที่ปลูกไม่มากนักควรใช้ดินผสมที่มีส่วนผสมของ ดิน 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน และปูนขาวเล็กน้อย ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนำไปใช้ปลูกได้ แต่ถ้ามีเนื้อที่พอสมควรที่จะปลูกเป็นแปลง ๆ ไว้ข้างบ้านได้ก็ควรเตรียม ดินโดยขุดดินขึ้นมาตากแดดไว้ประมาณ 7 วัน จนดินร่วนแตก…

การปักชำต้นสะระแหน่

สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังใช้ทำยา และ สกัดนํ้ามันหอมระเหยที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง ตามประวัติศาสตร์เล่าขานกันมาว่า ผู้ที่นำสะระแหน่เข้ามาปลูกในประเทศไทยนั้นเป็นชาวอิตาลี่ นำเข้ามาในสมัยรัชกาลของพระนั่งเกล้าฯ ต่อมาสะระแหน่ ก็เป็นที่นิยมบริโภคในหมู่คนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้ สะระแหน่เป็นพืชประเภทไม้เลื้อยคลุมดินใบมีลักษณะป้อม ๆ สีเขียว ขอบใบย่น ชอบดินร่วนซุย ปลูกง่าย งอกงามได้รวดเร็ว ยิ่งถ้าผู้ปลูกดูแลรักษาดี ๆ ก็จะยิ่งงามและเก็บใบได้เร็วขึ้น การปลูกสะระแหน่นั้นจะใช้วิธีปักชำลงไปในแปลงปลูกเลย หรือจะชำ ในแปลงเพาะก่อนแล้วจึงย้ายมาปลูกก็ได้เช่นกัน แต่ข้อสำคัญคือต้องเตรีอมดินให้ร่วนซุยดีเสียก่อน เพราะสะระแหน่ชอบดินประเภทนี้ การเตรียมดิน ถ้าจะปลูกสะระแหน่ในภาชนะเช่น กระถางลังไม้ หรือจะปลูกเป็นสวน หย่อมประดับบ้าน ปลูกในแปลงประดับสวนเล็ก ๆ ที่ใช้เนื้อที่ปลูกไม่มากนักควรใช้ดินผสมที่มีส่วนผสมของ ดิน 2 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน และปูนขาวเล็กน้อย ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนำไปใช้ปลูกได้ แต่ถ้ามีเนื้อที่พอสมควรที่จะปลูกเป็นแปลง ๆ ไว้ข้างบ้านได้ก็ควรเตรียม ดินโดยขุดดินขึ้นมาตากแดดไว้ประมาณ 7 วัน…

Cutting Plant! การปักชำพืช

การปักชำมีขั้นตอนดังนี้ The embroidery process is as follows 1.ก่อนทำการปักชำกิ่งทุกชนิดให้กรีดบริเวณลำต้นยาว 1-2 เซนติเมตรต เฉียง45องศา 2.เเล้วนำไปใส่ในดินห้ามลึกเกินไปเเละอย่าหลวมเกินไป 3.เเล้วตรวจต้องทำให้ต้นตรงพอดี 4.เเล้วรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเเต่อย่าให้รากเน่า นำมาจาก http://puechkaset.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B3/   อุปกรณ์ 1.กรรไกรปักชำ 2.กระถัง 3.บัวรดน้ำ 4.ครึ่งวงกลมวัดองศา

10 อันดับภาพถ่าย ที่มีราคาแพงที่สุดในโลก บางภาพมี มูลค่าสูงถึง 100 ล้านบาท!!

เคยคิดบ้างหรือไม่ว่า ภาพถ่ายที่ดูธรรมดาๆ ของช่างภาพบางคน ทำไมถึงมีราคาสูงลิบลิ่ว บางครั้งก็มีราคามากกว่า 100 ล้านบาท นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า ภาพเหล่านั้นดูแปลกตา และดูพิเศษกว่าภาพทั่วๆ ไป และถึงแม้ว่ามันจะดูธรรมดาๆ ในสายตาของคนทั่วไป แต่มันอาจแฝงไปด้วยความหมายที่ช่างภาพต้องการสื่อให้คนดูได้เห็น เช่น ภาพถ่ายของบรรยากาศในอดีต อาจแสดงให้เห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในสมัยนั้น และทั้งหมดนี้ คือ 10 อันดับภาพถ่ายธรรมดาๆ แต่กลับมีราคาแพงมากกกกก จนคนธรรมดาๆ อย่างเราเอื้อมไม่ถึง ชักอยากเห็นหน้าตาของภาพถ่ายสุดแพงแล้วสิ ถ้าอย่างนั้นก็ไปดูกันเลย 10.รูปภาพของ Billy the Kid (1880) ที่สามารถประมูลขายได้ถึง 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ  หรือราวๆ 80 ล้านบาท 9.Untitled #153 ที่ถูกถ่ายขึ้นโดย Cindy Sherman (1985) มีราคา 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 93.5 ล้านบาท 8.The Pond-Moonlight ถ่ายโดย Edward Steichen (1904)…

ประวัติการเกิดข้างขึ้นข้างแรม

 ข้างขึ้นข้างแรม (The Moon’s Phases) เกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลม ไม่มีแสงในตัวเอง ด้านสว่างได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ แต่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ถูกบังด้วยเงาของตัวเอง ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทำให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์-โลก เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปวันละ 12 องศา  เมื่อมองดูดวงจันทร์จากโลก เราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนไปเป็นวงรอบดังภาพที่ 1 ใช้ประมาณ 30 วั    คนไทยแบ่งเดือนทางจันทรคติ (Lunar month) ออกเป็น 30 วัน คือ วันขึ้น 1 ค่ำ – วันขึ้น 15 ค่ำ และ วันแรม 1 ค่ำ – วันแรม 15 ค่ำ โดยถือให้วันขึ้น 15 ค่ำ (ดวงจันทร์สว่างเต็มดวง), วันแรม 15 ค่ำ (ดวงจันทร์มืดทั้งดวง), วันแรม 8 ค่ำ และวันขึ้น 8 ค่ำ…

9 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐบาลน่าเรียนที่สุดในประเทศไทย ” โดย:ไทยรัฐออนไลน์

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมคือ โรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือน ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ตราพระเกี้ยว เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย  4 คณะแรกคือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์(โรงเรียนข้าราชการพลเรือนเดิม ปัจจุบันเปิดใหม่คือ คณะรัฐศาสตร์ ) คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รวมโรงเรียนราชแพทยลัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์   2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อโรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ถูกโอนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเวลา 8 เดือน ทำให้กลุ่มนักเรียนไม่พอใจไปปรึกษากับอาจารย์ปรีดี และในที่สุด ก็มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของไทยขึ้น ในชื่อ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พร้อมโอนทรัพย์สินทั้งหมดของโรงเรียนกฎหมาย และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ มาขึ้นต่อมหาวิทยาลัยแห่งใหม่  4 คณะแรกคือ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เมื่อถึงสมัยรัฐบาลหนึ่งได้ถูกตัดคำว่าการเมืองออก และ ได้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาจนถึงปัจจุบัน  …

10 อันดับ สวนสนุกที่ดีที่สุดในโลก

   10 อันดับ สวนสนุก ทีดีที่สุดในโลก 10. ซีเวิลด์ (SeaWorld)    สวนสนุก “ซีเวิลด์” แห่งแรกเกิดขึ้นที่ซานดิเอโกในปี 2507 อีก 2 แห่ง อยู่ที่เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา และเมืองซานอัน ไฮไลท์ของที่นี่ คือ“โทนิโอ” การแสดงสดของสัตว์น้ำแสนรู้ “ซีเวิลด์“ทั้ง 3แห่ง มีการจัดโปรแกรมให้ผู้ปกครองหรือทางโรงเรียนพาเด็กๆ มาทัศนศึกษา ทั้งแบบมาเช้าเย็นกลับ และแบบค้างคืน และพิเศษ!! ที่ออร์แลนโด “โปรแกรมว่ายน้ำลึกกับปลาฉลาม”บรื๋ออออ!! ใจต้องถึงจริงนะ เพราะถ้าหากหนูๆ กลัวจนปัสสาราดในน้ำล่ะก็ พี่หลามมีเคืองแน่ 9. สวนสนุกพาราเมาท์ (Paramount)           จุดเด่นของ “พาราเมาท์” คือ เครื่องเล่นหลายชนิดล้วนมีจินตนาการมาจากภาพยนตร์ สวนสนุก “Paramount” มีถึง 5แห่งในอเมริกาเหนือ แต่ละแห่งจะมีคอนเซ็ปต์และทิศทางในการสร้างจากตัวการ์ตูน อย่างเช่น “สคูบี้ดู รถไฟเหาะตะลุยราตรี” เป็นของเล่นใหม่ ของ “พารามเมาท์ คิงส์ ไอส์แลนด์”…

10 อันดับ ประเทศที่ ‘ทรงอำนาจ’ ที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน

10. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 9. ซาอุดิอาราเบีย 8. อิสราเอล 7. ญี่ปุ่น 6. ฝรั่งเศส 5. เยอรมนี 4. อังกฤษ 3. จีน 2. รัสเซีย 1. สหรัฐอเมริกา และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ ประเทศที่ ‘ทรงอำนาจ’ ที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเราได้นำมาให้เพื่อนๆ ทุกคนได้ทราบกัน และแน่นอนว่าประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังคงคว้าอันอับ 1 ไปครองเช่นเดิม โดยที่ไม่มีใครล้มยักษ์ใหญ่ตนนี้ได้จริงๆ cr:https://daily.rabbit.co.th/20-ประเทศ-ทรงอำนาจที่สุด

10 ประเทศที่ระบบการศึกษาแข็งแกร่งที่สุดในโลก 2016

Quacquarelli Symonds หรือ QS สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ ประกาศผลการจัดอันดับอีกครั้ง โดยในครั้งนี้เป็นการจัดอันดับในหัวข้อ ‘ระบบการศึกษาแข็งแกร่งที่สุดในโลก 2016’ มีด้วยกันทั้งหมด 50 ประเทศ จาก 6 ทวีป โดยมีเกณฑ์พิจารณาจาก system strength, access, flagship institution performance, และ economic context วันนี้ Life on campus นำอันดับ Top 10 มาให้ได้ชม 10.ญี่ปุ่น http://science-all.com/images/japan/japan-05.jpg ผลการจัดอันดับจาก QS พบว่าที่ประเทศญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัยติดอันดับหนึ่งใน 50 สถาบันการศึกษาระดับโลกด้วยกันถึงสองแห่ง โดย Kyoto University อยู่อันดับที่ 38 และ the University of Tokyo อยู่อันดับที่ 39 จึงทำให้เมืองแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ติดมาเป็นอันดับที่ 10 ของการจัดอันดับความแข็งแกร่งของระบบการศึกษาของแต่ละประเทศปี…

10 อันดับภูเขาที่อันตรายที่สุด

10 อันดับ ภูเขาอันตรายที่สุดในโลก 1. Eiger, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,970 เมตร (13,025 ฟุต)Eiger ถึงแม้มันจะไม่ได้สูงเสียดฟ้าอย่างใครเขา ทว่ามันก็จัดเป็นยอดเขาที่อันตรายที่สุด โดยตั้งอยู่ในเทือกเขา Alps ถูกค้นพบเมื่อปี 1858 แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถพิชิตยอดมันได้ซักที ถึงแม้จะมีนักปีนเขาพากันไปท้าทายความสูงของมัน แต่ก็ต้องจบชีวิตลงถึง 64 คน และส่วนที่เหลือก็พากันล้มเหลวทั้งหมด ทำให้มันมีฉายาว่า “Mordwand” หรือ “Murder wall” หรือ “กำแพงแห่งความตาย” นั่นเอง จนกระทั่ง วันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1938 หรือ 80 ปีต่อมา จึงมีผู้สามารถพิชิตมันลงได้ในที่สุด 2. Annapurna, ประเทศเนปาล ความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,091 m (26,545 ฟุต)Annapurna เป็นภูเขาที่มีอัตราการตายมากที่สุดในโลก โดยในจำนวนนักปีนเขาทั้งหมด 157 คน มีถึง 60…

10อันดับ หนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก

หนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก?อันดับ 1 คัมภีร์ไบเบิ้ล (The Holy Bible) พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ กลายเป็น หนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก?ด้วยจำนวนเล่มที่ขายได้ถึงกว่า 3,900 ล้านเล่มตลอด 50 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังเป็นหนังสือที่แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ถึง 340 ภาษาอีกด้วย ทั้งนี้ ก็เพราะศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก ดังนั้นการซื้อพระคัมภีร์ไบเบิ้ลไว้ครอบครอง หรือมอบเป็นของขวัญให้กันและกัน จึงกลายเป็นเรื่องปกติของชาวคริสต์ทั่วโลก หนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก?อันดับ 2 คติพจน์ เหมา เจ๋อ ตุง (Quotations from Chairman Mao Tse-tung) หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่โด่งดังมากในช่วงปี 2510-2514 ในฐานะของหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาเพื่อให้ชาวจีนได้มีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน และมันก็กลายเป็นหนังสือที่ทุกคนจะต้องมีไว้ครอบครองในสมัยนั้น ทำให้สถิติยอดขายพุ่งสูงถึง 820 ล้านเล่มทั่วโลก หนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก?อันดับ 3 แฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) นวนิยายแฟนตาซีอันดับหนึ่งของโลก ผลงานการเขียนของ เจ เค โรว์ลิ่ง แม้จะเพิ่งเขียนขึ้นในช่วงเวลาไม่นานนัก แต่ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งนวนิยายเรื่องนี้ยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์อีก…

เกี่ยวกับเจ้าแมนนาที ~พะยูนหางกลม

สวัสดีค่ะ วันนี้ขอนำทุกคนไปรู้จักกับแมนนาทีหลายคงอาจจะยังไม่คุ้นงั้นไปดูกันเลยค่ะ       cr majestic manatee แมนนาที บางทีเรียก พะยูนหางกลม หรือ วัวทะเล เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยในน้ำขนาดใหญ่สกุลหนึ่ง สัตว์ในวงศ์ Trichechidae ต่างพะยูนตรงรูปร่างของกะโหลกศีรษะและรูปร่างของหาง โดยหางของแมนนาทีจะมีรูปร่างแบนกลมคล้ายใบพาย เป็นสัตว์กินพืชซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาอาหารกินในเขตน้ำตื้น รวมถึงอาจเข้าไปหากินในแหล่งน้ำจืดที่ไกลจากทะเล 300 กิโลเมตรได้ด้วย เขตอาศัยของพะยูนแมนนาทีได้แก่ พื้นที่หนองน้ำตื้นแถบชายฝั่งของอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง อเมริกาใต้ และทะเลแคริบเบียนค่ะ   แมนนาทีฟลอริดามีลำตัวยาว 4.5 เมตรหรือมากกว่านั้น และอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม ในอดีตพะยูนแมนนาทีฟลอริดาเคยถูกล่าเพื่อเอาน้ำมันและหนัง แต่ปัจจุบันสัตว์ชนิดนี้ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายให้พ้นจากการถูกล่า พะยูนแมนนาที พะยูนแมนนาทีอินเดียตะวันตกเป็นหนึ่งในกลุ่มสัตว์ชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ แม้มันจะไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติ แต่การขยายดินแดนของมนุษย์ทำให้ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติแถบบึงน้ำตื้นชายฝั่งของมันลดลง พะยูนแมนนาทีจำนวนมากยังได้รับบาดเจ็บจากการถูกใบพัดเรือบาด อีกทั้งพะยูนแมนนาทียังมักกินอุปกรณ์ตกปลาที่มนุษย์ทิ้งไว้ เช่นเบ็ดหรือตุ้มถ่วงเข้าไปบ่อย ๆ วัตถุแปลกปลอมเหล่านี้โดยมากจะไม่ทำอันตรายแก่พะยูนแมนนาที ยกเว้นแต่สายเบ็ดหรือเอ็นตกปลา ซึ่งจะเข้าไปอุดตันระบบย่อยอาหารของพะยูนแมนนาที และทำให้มันค่อย ๆ ตายอย่างช้า ๆ พะยูนแมนนาทีมักมารวมกันอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าซึ่งน้ำในแถบนั้นจะมีอุณหภูมิสูงกว่าที่อื่น จนกระทั่งกลายเป็นการพึงพิงแหล่งน้ำอุ่นที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้ไปในที่สุด โดยไม่ยอมอพยพไปยังแหล่งที่น้ำอุ่นกว่าเนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะให้ความร้อนตลอดทั้งปี ไม่นานมานี้ โรงไฟฟ้าหลายแห่งได้ปิดตัวลง กรมคุ้มครองสัตว์น้ำและสัตว์ป่าของสหรัฐอเมริกาซึ่งทราบถึงการพึ่งพิงแหล่งน้ำอุ่นของพะยูนแมนนาที จึงได้พยายามหาหนทางที่จะเพิ่มอุณหภูมิของน้ำเพื่อช่วยพะยูนแมนนาทีค่ะ…

10 สัตว์เลี้ยงที่มีราคาแพงที่สุดในโลก

10 นก Toucan   มีราคา 8,000 $ หรือประมาน 250,320.72   ตัวต่อไปคือ!!!!   9 De Brazza’s Monkey ราคา 10,000 $ หรือประมาณ 350,000 บาท   ต่อจากลิงก็เเมว   8 Savannah Cat ราคา 12,000 $ หรือประมาณ 420,000 บาท   7 นกแก้ว Hyacinth Macaw ราคา 14,000 $ หรือประมาณ 490,000 บาท   ถ้าใครไม่รู้จักมันคือตัวเอกนกในการ์ตูนเรื่องลีโอนั่งเอง 6 ลิงชิมแปนซี ราคา 60,000 $ หรือประมาณ 2,100,000 บาท 5 Arabian Horse ราคา 100,000…

10 สถานที่เที่ยวในญี่ปุ่น

10 สถานที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น 1.พระราชวังอิมพีเรียล แต่เดิมมีชื่อว่า พระราชวังเอะโดะ อีก หนึ่งสถานท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เมืองโตเกียว เพราะเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมจิ แห่งประเทศญี่ปุ่น เดิมที่นี่เป็นหมู่บ้านประมงเล็กที่ชื่อ เอะโดะ ที่ถูกตั้งเป็นฐานที่มั่น รวมทั้งถูกตั้งเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลทหาร ต่อมาได้ขยายเมืองให้ใหญ่ขึ้น จนมีประชากรและพื้นที่เมืองขนาดใหญ่มากขึ้น หลังจากนั้นเข้าสู่ยุคปฏิรูปเมจิ การล้มล้างการปกครองแบบโชกุนลง จักรพรรดิเมจิจึงย้ายเมืองหลวงมาที่เอะโดะ และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นโตเกียวในปัจจุบัน ที่นี่จึงเป็นศูนย์กลางทางการปกครองและวัฒนธรรมของประเทศ และถูกเปลี่ยนให้เป็นพระราชวังในเวลาต่อมา มีชื่อเรียกว่า พระราชวังอิมพิเรียล ในปัจจุบัน 2.โตเกียวทาวเวอร์ หอคอย สื่อสารขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก ตั้งอยู่ในเขตมินะโตะ กรุงโตเกียว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเพราะใน 1 ปี มีผู้ร่วมเข้าชมถึง 2 ล้าน 5 คน อีกทั้งยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงอำนาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ โลก เป็นที่ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ วิทยุ ซึ่งที่นี่ได้แรงบันดาลใจมาจากหอคอยสูงในปารีส สร้างในสไตล์สถาปัตยกรรมโบราณแบบญี่ปุ่น ทั้งนี้ โตเกียว ทาวเวอร์ จะเปิดทำการตั้งแต่ 09.00-20.00 น. โดยไม่มีวันหยุด ใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไม่มาเยือนที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นเลย 3. หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ  หมู่บ้านท่ามกลางหุบเขา ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 6…

วิธีตี ดาบนํ้าพี้

ว่าด้วย เรี่่องวิธีตี ดาบนํ้าพี้ มีดเหล็กน้ำพี้แต่ละด้ามนั้นกว่าจะออกไปเป็นสินค้าเป็นของบูชาวัตถุมงคลให้ทุกคนได้หาซื้อมาเป็นเจ้าของกันนั้นไม่ใช่เรื่อง่าน ต้องผ่านหลานกระบวนการในการตีเหล็กน้ำพี้ ฉะนั้นราคาขายมีดเหล็กน้ำพี้อาจจะค่อนข้างเป็นราคาที่แพง ยิ่งถ้ามีการเพิ่มลวดลายลงบนตัวมีดดาบเหล็กน้ำพี้ด้วยแล้ว ราคามีดเหล็กน้ำพี้นั้นจะเพิ่มขึ้นตามความยากง่ายของลายที่สลักลงรวมไปถึงระยะเวลาในการทำอีกด้วย มาดูขั้นตอนการตีมีดเหล็กน้ำพี้กันดังต่อไปนี้ 1.  การตีมีดเหล็กน้ำพี้ มีดพับเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ มีดดาบเหล็กน้ำพี้และมีดอื่นๆที่จะส่งขายตามร้านขายมีดเหล็กน้ำพี้นั้น ขั้นแรกก็เริ่มที่นำเอาแร่เหล็กน้ำพี้ที่ขุดมาได้นั้นไปทำการผนึกให้เป็นรูปร่างของมีดเหล็กน้ำพี้ ในส่วนของน้ำหนักของมีดเหล็กน้ำพี้นั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดของช่างตีมีดเหล็กน้ำพี้เองว่าจะให้อยู่ที่ขนาดเท่าไร  ในการที่ช่างตีมีดเหล็กน้ำพี้จะผนึกเหล็กนั้นใช้เวลาในการผนึกมีดเหล็กน้ำพี้ประมาณ 1 ชั่วโมง ถือว่าใช้เวลานานเหมือนกันในการผนึกมีดเหล็กน้ำพี้ในแต่ละก้อนให้เป็นรูปเป็นร่าง 2.  จากนั้นในขั้นตอนที่สองของการทำมีดเหล็กน้ำพี้หลังจากที่ทำการผนึกให้มีรูปร่างเป็นมีดแล้วนำแท่งเหล็กน้ำพี้มาเข้าเตาเผาต่อ และช่างทำมีดเหล็กน้ำพี้จะทำการเผาเหล็กน้ำพี้จนแดงได้ที่ จากนั้นเมื่อเผาแดงแล้วนำขึ้นมาจากเตาเผาเพื่อทำการตี ในการตีเหล็กน้ำพี้ให้เป็นมีดเหล็กน้ำพี้นั้นใช้ช่างตีเหล็กน้ำพี้ประมาณ2-3 คน ส่วนเวลาในการตีมีดดาบเหล็กน้ำพี้อยู่ที่ราว 2 ชั่วโมง บ่งบอกถึงความยากในขั้นตอนการทำมีดเหล็กน้ำพี้ เมื่อตีเสร็จตามเวลาที่เหมาะสมแล้วก็จะได้รูปแบบของมีดเหล็กน้ำพี้แต่ละด้ามตามที่ลูกค้าหรือช่างต้องการ 3.  มาถึงขั้นตอนการทำมีดเหล็กน้ำพี้ขั้นตอนที่สามช่างตีเหล็กน้ำพี้จะนำเอามีดที่ตีจนได้เป็นรูปร่างแล้วมาทำการขัดและตกแต่งให้สวยงาม ในการขัดมีดเหล็กน้ำพี้นั้นอุปกรณ์ในการตกแต่งขัดเงาจะใช้เป็นตะไบหรือไม่ก็เครื่องเจีย ในขั้นตอนการตกแต่งและขัดมีดเหล็กน้ำพี้นี้จะใช้เวลาอยู่ที่ 30 นาทีโดยประมาณ แล้วแต่ฝีมือของช่างแต่ละคน 4. ขั้นตอนต่อไปของการทำมีดเหล็กน้ำพี้หลังจากที่ผ่านการขัดตกแต่งมาอย่างดีแล้ว เป็นที่น่าพอใจของช่าง ก็จะนำมีดเหล็กน้ำพี้นั้นมาทำการตอกลงลายอักษร คาถา ต่างๆ ในการลงลายนั้นโดยประมาณแล้วใช้เวลาประมาณ 30 นาที แต่ทั้งนี้หากว่าลูกค้าที่ต้องการซื้อมีดเหล็กน้ำพี้ต้องการให้ตอกลายอักษรที่มีความยากและยากอาจจะใช้เวลานานมากขึ้นจากปกติ เพราะว่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการตอกลายมีดเหล็กน้ำพี้ด้วย 5. มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำมีดเหล็กน้ำพี้แล้ว เมื่อช่างตีเหล็กน้ำพี้นั้นได้ตอกลงลายอักขระเรียบร้อย มีดเหล็กน้ำพี้แต่ละด้ามจะถูกนำไปขัดตกแต่งอีกครั้ง นอกจากขัดแล้วขั้นตอนนี้มีดเหล็กน้ำพี้ยังต้องมีการรมดำอีกรอบถึงจะถือว่ามีดเหล็กน้ำพี้นั้นออกมาเป็นมีดแล้ว…