งานบรูณาการชั้น ป.5/5 หมู่เสือ

หมู่เสือ กอง 5 ขอเสนองานบรูณาการ เรื่อง “การทำลาบหมูคั่ว” ประจำปี 2562   วีดีโอ การทำลาบหมูคั่ว  อุปกรณ์ ได้เเก่  1.หมูบด 2.เลือดหมู 3.เครื่องในหมู 4.ผักเครื่องเคียงลาบ 5.กระทะไฟฟ้า 6.กระทะ 7.ปลั๊กพ่วง 8.ตะหลิว 9.มีดเเละเขียงในการหั่นผัก 10.ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ตามสมาชิกในหมู่ 11.ขันโตก _____________________________   ชื่อสมาชิก – คณกรณ์       หอมยก เลขที่ 2 – ภารัชต์       อรุณมานะกุล เลขที่ 4 – ศุภกิตต์       เมฆโปธิ เลขที่ 7  – กฤตบุญ ศิรินันท์ เลขที่…

5 top browser in computer

This is blog that shows 5 top computer browsers!!     1.Google Chrome Info Google Chrome (commonly known simply as Chrome) is a freeware web browser developed by Google LLC.[12] It was first released on September 2, 2008, for Microsoft Windows, and was later ported to Linux, macOS, iOS and Android. Google Chrome is also…

lines and angle

Parallel lines are parallel if they are always the same distance apart (called “equidistant”), and will never meet. Just remember. Angles in parallellines If we have two lines (they don’t have to be parallel) and have a third line that crosses them as in the figure below – the crossing line is called a transversal:…

Scratch Project! The Human Heart Part 3

This post will guide you in your Scratch project. Read carefully! Finishing your scratch project! Lesson: Changing the size of your Sprite. You can change the size you your Sprite by going to Looks–> Change size Fixing your code!   Step 1: Add set size to 15 % at the start of your project. Step…

Spider-man:Far from Home review

Warning!: Spoiler alert! Review Spiderman: Far from home Spider-Man: Far From Home Is a 2019 American Superhero film. It is an action movie based on Marvel comic, main character Spider-man. Produced by Columbia picture and Marvel Studios and distributed by Sony pictures releasing. It is the next part from Spider-man: Homecoming(2017). It is the twenty-thirds film…

พันธุกรรม(Heredity)

พันธุกรรม     พันธุกรรมคือะไร   พันธุกรรม(Heredity) หมายถึง  การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เรียกอีกอย่างว่า กรรมพันธุ์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เช่น การมีลักยิ้มเหมือนพ่อ การมีดวงตาสีน้ำตาลเหมือนแม่ เป็นต้น พันธุกรรมเหล่านี้ถูกควบคุมโดยหน่วยที่เรียกว่า ยีน (gene) ซึ่งยีนแต่ละยีนควบคุมการแสดงลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะ หนึ่ง   ลักษณะของพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีน(Gene)และสามารถถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อๆไปได้ เช่น  ลักยิ้ม (อังกฤษ: dimple) คือ รอยเล็ก ๆ ที่บุ๋มลงไปที่แก้ม อันมองเห็นได้ และเกิดจากเนื้อที่ทับซ้อนกัน โดยเฉพาะเมื่อเวลายิ้ม ปรกติมีอยู่ทั้งสองแก้ม และอาจมีอยู่ตลอดไปหรือชั่วคราวก็ได้ บางทีลักยิ้มก็มีบทบาทในการเลือกคู่ ในบางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงทางเอเชีย เห็นว่า ลักยิ้มเป็นเครื่องหมายแห่งความน่ารัก มีเสน่ห์ และจริงใจ     2. ตาบอดสี มาจากแม่ การที่เราไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสีบางสีได้ มักจะถูกพบว่ามาจากการสืบทอดผ่านทางโครโมโซม X โดยเฉพาะทางฝั่งแม่ ส่วนสาเหตุที่ผู้ชายมักจะตาบอดสีมากกว่าผู้หญิงก็เพราะ ผู้ชาย (XY) ถ้ามียีนตาบอดสี X ขึ้นมาก็จะตาบอดสีทันที ส่วนผู้หญิง (XX)…

heredity

Heredity is the passing on of traits from parents to their offspring; either through asexual reproduction or sexual reproduction, the offspring cells or organisms acquire the genetic information of their parents. Through heredity, variations between individuals can accumulate and cause species to evolve by natural selection. The study of heredity in biology is genetics trait  is an approach to the study of human personality. Trait theorists are primarily interested in the measurement of traits, which can be…

Scratch Project! The Human Heart Part 2

This post will guide you in your Scratch project. Read carefully!   This week’s lesson is about adding your background/ wallpaper to your Stage and using the Looks scripts. How to add Stage Background? Go to your Sprite list and look for the stage. The same as adding Sprite, click the icon and add the…

Scratch Project! The Human Heart Part 1

This post will guide you in your Scratch project. Read carefully!   Part 1: Customizing your Sprite Part 1 will help you customize your Sprite. Step 1:  Change the title of your project from Untitled to The Human Heart your number then your class. See the photo below. Don’t forget to SHARE your project Step…