ชวน4เริ่มรับปีใหม่ มอบของขวัญล้ำค่า “สุขบัญญัติ”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มอบของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 4 เริ่ม เริ่มออกกำลังกาย เริ่มทานอาหารที่มีประโยชน์ เริ่มเลิกสูบบุหรี่  เลิกดื่มสุรา และเริ่มพูดคุยกันให้มากขึ้น สามารถปฏิบัติได้ทั้งครอบครัว นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562 เป็นโอกาสดีในการเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้กับตนเอง

การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน

 ปัจจุบันนี้ เรื่องของ Active Learning นับเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในการศึกษาช่วงศตวรรษที่ 21 นี้ ด้วยเพราะเป็นแนวจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตอบสนองต่อการพัฒนาของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยความหมายของ Active Learning (การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ) นั้น หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผ่านการกระทำและร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากสมมติฐาน 2 ประการ อันได้แก่  

ข่าวการศึกษา: ครม.ไฟเขียวร่างมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ครม.ไฟเขียวร่างมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย “วัฒนาพร” เผย ครม.เห็นชอบร่างมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เตรียมชี้แจงแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ พร้อมคู่มือมาตรฐาน          วันนี้ (7 ม.ค.) ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.)

วันสำคัญต่าง ๆ ในเดือนมกราคม

วันที่ ๑  วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๕  วันนกแห่งชาติ วันที่ ๘  วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีนัตน์ วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือน    วันเด็กแห่งชาติ วันที่  ๑๓  วันการบินแห่งชาติ วันที่  ๑๔  วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ วันที่  ๑๖ 

วิธีเก่งภาษาอังกฤษได้ในการชีวิตประจำวัน

วิธีเก่งภาษาอังกฤษได้ในการชีวิตประจำวัน การใช้ภาษานั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน ดังนั้นทักษะในการฝึกภาษาอังกฤษนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆสถานการณ์ ยิ่งไปกว่านั้นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การสื่อสารเท่านั้น การที่คุณรู้และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษนั้นให้ประโยชน์ที่หลายหลาก ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในอาชีพการงานหรือการทำธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาภาษาอังกฤษนั้นไมได้อยู่ภายในห้องเรียนเพียงเท่านั้น หลากหลายวิธีที่คุณสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้ง่ายๆแต่ได้ประสิทธิภาพผ่านชีวิตประจำวันดังนี้ 1. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หนึ่งในทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษและช่วยให้คุณสามารถที่จะมีคลังคำศัพท์พร้อมพัฒนาทักษะการพูดได้อย่างคล่องตัวนั้นคือการลงเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเนื่องจากคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนั้นจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่อง และหลายหัวข้อที่จำเป็นต้องใช้ ทำให้คุณสามารถที่จะมีคลังคำศัพท์ที่แน่นและหลากหลาย ทำให้คุณมีต้นทันภาษาอังกฤษที่ดีและสามารถนำไปใช้นอกห้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการฝึกด้วยตนเองไปได้มาก 2. ดูหนัง ฟังเพลง หรือฟังข่าว การดูหนังหรือฟังเพลงช่วยคุณในเรื่องของการฝึกทักษะการฟังพร้อมกันนี้หากคุณได้ฝึกร้องเพลงไปด้วยย่อมทำให้คุณได้ฝึกในเรื่องของการฝึกทักษะการพูด

เพลงลาวเสี่ยงเที่ยง

เมื่อราว พ.ศ. 2476 หลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) ได้นำทำนองเพลงลาวเสี่ยงเทียนของเก่าซึ่งเป็นอัตรา 2 ชั้น และมี 2 ท่อนนั้นมาแต่งขึ้นเป็นอัตรา 3 ชั้นทั้งทำนองร้องและทำนองดนตรีโดยประดิษฐ์ทำนองให้มีสำเนียงเป็นภาคเหนือตามสำเนียงเดิม โดยตั้งใจบรรเลงเป็น 3 ชั้นเท่านั้น จึงได้แต่งทำนองเที่ยวกลับให้ผิดจากเที่ยวแรก เรียกกันว่า "ทางเปลี่ยน" เมื่อบรรเลงรวมกันจึงเท่ากับ

สำนวนง่ายๆ

สำนวนง่ายๆ Figure out – คิดออก คิดให้ออก คิดได้ Finish up – ทำให้เสร็จสิ้น จบลง ยุติ Focus on – เพ่งเล็งไปที่ มีสมาธิจดจ่อกับ มุ่งเป้าไปที่ พุ่งความสนใจไปที่

กำหนดวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 1 มกราคม วันสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีของพระเป็นเจ้า วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม วันสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ วันพุธที่ 6 มีนาคม วันพุธรับเถ้า วันอังคารที่ 19 มีนาคม วันสมโภชนักบุญโยเซฟภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

สรุป 7 วัน “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” 5,164 คัน

สรุป 7 วัน มีกระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 310,012 ครั้ง จับยึดรถ" 5,164 คัน พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง ทีมโฆษก คสช. เปิดเผยว่า จากนโยบายสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของ คสช. และรัฐบาล ด้วยมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ตั้งแต่

รวมคำนามที่ไม่ต้องมี article นำหน้า

Article หรือ A An The ที่ทุกคนคงคุ้นเคยกันดี หลายๆคนอาจสงสัยว่า เอ๊ะ! ทำไมคำนามบางคำนั้นมี article นำหน้าบ้าง ไม่มีบ้าง ทำให้เกิดความสับสน พาลปวดหัว ว่าจะใส่ article ดีหรือไม่ วันนี้เราไปดูกันค่ะว่าคำนามคำไหนบ้างที่ไม่จำเป็นต้องมี article นำหน้า หลักๆแล้ว คำนามที่ไม่ต้องเติม

การแกะหนังตะลุง

งานแกะหนังยุคเก่า            ช่างแกะหนังลุงมีความสำคัญ เพราะได้ช่วยบันทึกของการเปลี่ยนแปลงให้สังคมของภาคใต้อย่างชัดเจนเช่น การแต่งกาย ทรงผม อาวุธประจำกาย เป็นต้น ในสมัยโบราณหนังตะลุงของไทยแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ตัว หนังทั้งที่เป็นมนุษย์ และยักษ์ทรงเครื่อง โบราณสวมมงกุฎเหยียบนาค มีอาวุธประจำกายคือ พระขรรค์และคันศร ตามความเชื่อในศาสนาฮินดูต่อมา เมื่อหนังตะลุงเลิกแสดงรามเกียรติ์ ภาพหนังตะลุงก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วย เจ้าเมืองนางเมือง (ราชา

อาหารลดความดันเลือดสูง

ที่มา : หมอชาวบ้าน แฟ้มภาพ เฉลี่ยแล้ว ทุกๆ 5 คนจะมีผู้ที่เป็นโรคความ ดันเลือดสูง 1 คน อายุยิ่งมาก ยิ่งมีโอกาสเป็นโรคความ ดันเลือดสูงมากขึ้นตาม ดังนั้น ผู้ที่อายุมากกว่า 35 ปี ทุกคนควรได้รับการตรวจวัดความดันเลือดอย่างน้อยปีละครั้ง  ความดันเลือดสูงมีสาเหตุหลายอย่าง

คำขวัญและสารวันเด็ก ประจำปี 2562

คำขวัญวันเด็ก        เด็ก   เยาวชน  จิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ   สาร    พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ"  ประจำปีพุทธศักราช 2562  

โซเดียมอยู่ที่ไหนบ้าง?

ที่มี : จดหมายชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนธันวาคม 2561 แฟ้มภาพ อาหารที่เรากินอยู่ทุกวัน รู้หรือไม่ว่า อะไรให้โซเดียม โซเดียมมีอยู่ทั้งในอาหารธรรมชาติ เช่น เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ผัก ผลไม้ทุกชนิด ธัญพืช และถั่วเมล็ดแห้ง อาหารแปรรูป เช่น

ปภ.แนะผู้ขับขี่ง่วงไม่ขับ ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนการง่วงหลับในขณะขับรถ ทำให้ผู้ขับขี่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินช้าลง จึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะรุนแรง ปภ.แนะผู้ขับขี่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7 – 8 ชั่วโมง ไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เพราะทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลง ไม่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรหยุดรถพักทุกๆ 2 ชั่วโมง

แพทย์ เตือนช่วงฤดูหนาวให้ปอดบวม

สสจ.ปากน้ำ เตือนในช่วงฤดูหนาวให้ระวังผู้สูงอายุและเด็กป่วยเป็นโรคปอดบวม นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาว เตือนให้ระวังใน กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ป่วยเป็นโรคปอดบวมเนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนปกติ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 มีผู้ป่วยโรคปอดบวม จำนวน 267,741 ราย เสียชีวิต จำนวน

เมื่อประกันชีวิต ไม่ได้มีประโยชน์แค่ลดหย่อนภาษี

เมื่อประกันชีวิต ไม่ได้มีประโยชน์แค่ลดหย่อนภาษี ถ้าลองค้นหาใน Google ด้วยคำว่า “ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี” เชื่อเลยครับว่าจะต้องมีรายชื่อประกันขึ้นมามากมายให้เลือกกัน ซึ่งแต่ละประเภทจะถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป แต่คำถามที่เราควรถามตัวเองต่อคือ "ประกันที่เราจะเลือกซื้อนั้น เราต้องการอะไร?" ถ้าหากใครอยากได้เพียงเพื่อลดหย่อนภาษี พรี่หนอมขอบอกเลยครับว่า จะซื้ออะไรแบบไหนก็เหมือนกัน เพราะเงินทุกบาทที่จ่ายไปนั้นมันใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่ากันนั่นแหละครับ แต่ถ้าเราลองมองเพิ่มเติมไปถึงสิ่งที่เราจะได้จากการทำประกันชีวิตกันดูบ้าง เราจะเห็นว่านอกเหนือจากการลดหย่อนภาษีแล้ว เราควรได้รับอย่างอื่นด้วย เช่น ความคุ้มครองชีวิตในช่วงเวลาที่ต้องการ หรือ

ออมเงินยังไงในวัยเรียน?: 4 วิธีประหยัดเงิน เวอร์ชั่นนิสิตนักศึกษา

สวัสดีครับเพื่อนๆ พี่หมีทราบว่าหลายๆคนที่ติดตามอ่านงานของพี่หมีนั้น นอกจากจะมีทั้งพนักงานออฟฟิศ และพี่ๆวัยใกล้เกษียณแล้ว แน่นอนว่า ก็ยังมีนิสิตนักศึกษาหลายๆคนที่ตามอ่านงานอยู่โดยที่เพื่อนๆนั้น หลายๆคน ก็ต้องทุกข์ระทมไส้แห้ง ประหยัดเงินระหว่างเรียนกันอยู่ไม่น้อยใช่ไหมล่ะครับ นั่นเป็นเพราะเรายังไม่ได้มีงานประจำเป็นตัวเป็นตนทำ และคุณพ่อคุณแม่ก็อาจไม่ได้ให้เงินค่าขนมที่เพียงพอจะทำให้เราเริ่มออมเงินได้นั่นเอง นอกจากนี้ พอเปิดเทอมปุ๊บ ทั้งงานโปรเจกต์ ทั้งการต้องทำรายงานหรือทำ presentation ต่างๆ ก็ล้วนมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้น ทั้งค่ากระดาษ ค่าเครื่องเขียน

คณิตศาสตร์แสนสนุก

แนวคิดคณิตศาสตร์แสนสนุก   เมื่อพูดถึงคณิตศาสตร์ คุณพ่อคุณแม่ ก็คงจะนึกถึงตัวเลข และสอนบุตรหลานนับ 0-10 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าเรียนในโรงเรียน แต่จริงๆแล้ว คณิตศาสตร์เป็นอะไรมากกว่านั้น วิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของการบวก ลบ คูณ และ หาร เท่านั้น แต่คณิตศาสตร์คือการปรับพื้นฐานด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างทักษะทางการแก้ปัญหาอีกด้วย ดังนั้นการปลูกฝังวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ยังเล็กจึงถือเป็นการวากรากฐานทางการศึกษาที่ดีสำหรับพวกเขา แล้วจะทำยังไงให้เด็กเล็กนั้นรู้สึกสนุกและ

กอปศ.ชำแหละปัญหาจากโครงสร้างศธ

บอร์ด กอปศ. สรุปสภาพปัญหาการศึกษาของประเทศ พบแก้ได้ยากที่สุด คือ ปัญหาโครงสร้างความไม่เป็นเอกภาพของกระทรวงศึกษาธิการ วันนี้ (11 ธ.ค.) ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ. ว่า กอปศ.ได้สรุปสภาพปัญหาการศึกษาของประเทศ ซึ่งพบว่ามีหลากหลาย แต่ปัญหาที่เห็นว่าแก้ได้ยากที่สุด คือ

ประวัติ ความเป็นมา วันคริสต์มาส เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Christmas

Home / สาระความรู้ / ประวัติ ความเป็นมา วันคริสต์มาส เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Christmas Jingle Bells…. Jingle Bells… วันคริสต์มาส เป็นอีกหนึ่งเทศกาลของคนตะวันตก ที่แพร่หลายไปทั่วโลกจะเปรียบได้ก็เหมือนวันสงกรานต์ของบ้านเรานั่นเอง วันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะอยู่กับครอบครัว หลังจากที่ทำงานมาทั้งปี วันนี้เป็นวันสำคัญของผู้นับถือศาสนาคริสต์ เพราะเป็นวันครบรอบวันประสูติของพระเยซู 

ปลุกพลังความสุข ทิ้งทุกข์ก่อนเริ่มปีใหม่

ารดำเนินชีวิตในปัจจุบันขณะกับโลกที่หมุนอย่างรวดเร็วในสังคมดิจิตอล ยิ่งแทบไม่เคยรู้เลยว่าเราจะพบเจอกับอะไรบ้าง แต่ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ย่อมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว หากคุณกำลังรู้สึก “ทุกข์” การสร้างกำลังใจให้ตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้ผ่านเรื่องร้ายๆ ไปได้เสมอ                ก่อนเริ่มพุทธศักราชใหม่นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีแนวคิดดีๆ มาสร้างกำลังใจ รวมทั้งวิธีคิดการมองโลกในแง่บวกที่ปลุกพลังความสุข และร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการเริ่มต้นสิ่งรับสิ่งใหม่ก่อนก้าวสู่ปีใหม่ โดยผู้ที่มีวิธีคิดเจ๋งๆ อย่าง ท็อป – พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ดารา พิธีกร ที่เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แอปเปิ้ลไซเดอร์ เวนิกา ทานให้ถูกต้องได้ประโยชน์มากมาย

Apple Cider Vinegar คือ น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล โดยการคั้นเอาน้ำของแอปเปิ้ล นำมาหมักกับยีสจนกลายเป็นแอลกอฮอล์ แล้วนำแอลกอฮอล์ที่ได้มาเติมแบคทีเรียเพื่อเกิดปฏิกริยา และกลายเป็นกรดอะซิติก แอซิค Apple Cider Vinegar จึงมีคุณสมบัติเป็นกรดสูง และมีรสเปรี้ยวจัด Apple Cider Vinegar นั้นจะมีสีเหลืองคล้ายสีชา มีทั้งแบบมีตะกอน และแบบที่กรองเอาตะกอนออกแล้ว มีส่วนประกอบของธาตุโพแทสเซี่ยมสูง ซึ่งธาตุโพแทสเซี่ยมมีคุณสมบัติ

รีบเลย ! ใครจะใช้ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี 2561 ปีนี้ต้องแจ้งบริษัทประกันด้วย

ประกันสุขภาพใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่ผู้ทำประกันต้องแจ้งบริษัทประกันด้วย ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกรมสรรพากร                 สำหรับใครที่ทำประกันสุขภาพในปีนี้ไว้เพื่อจะใช้ลดหย่อนภาษี 2561 ต้องรีบเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่เราทำประกันไว้ โดยบริษัทฯ บางแห่งกำหนดให้กรอกข้อมูลภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ขณะที่บางบริษัทอาจกำหนดให้ถึง 15-31 ธันวาคม 2561             

สรุปอีกครั้ง ! ตั้งครรภ์ หรือคลอดลูกปี 2561 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

สรุปอีกครั้ง ! ตั้งครรภ์ หรือคลอดลูกปี 2561 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่        ก่อนจะยื่นภาษี 2561 ในช่วงต้นปี 2562 อย่าลืมตรวจสอบด้วยนะคะว่าเรามีสิทธิลดหย่อนภาษีอะไรบ้าง โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เพิ่งตั้งครรภ์ หรือคลอดบุตรภายในปี 2561 เพราะปีนี้มีสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับคุณพ่อคุณแม่เพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเลย ทั้งค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร รวมทั้งเพิ่มค่าลดหย่อนสำหรับบุตรคนที่ 2

10 อย่างที่ไม่ควรกินมากเกิน

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน บรรดาอาหารสารพัดชนิดที่มีให้หาซื้อกันได้อย่างเสรีนั้น มีคุณประโยชน์แตกต่างกัน อีกทั้งปริมาณที่กินเข้าไปด้วย นั่นคือ ไม่มากเกิน ไม่น้อยเกิน แต่ควรกินอยู่ด้วยความพอดี ยึดทางสายกลางเป็นหลัก เคล็ดลับการดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์จีน ว่าด้วยเรื่องอาหารการกิน 10 อย่าง ที่ไม่ควรกินมากเกิน มีดังนี้ 1. ไข่เยี่ยวม้า ไข่เยี่ยวม้ามีส่วนประกอบของตะกั่วการกินไข่เยี่ยวม้าปริมาณมากๆ และบ่อยๆ

พระสันตะปาปาพร้อมกับผู้สูงวัยและเยาวชน : ต้อนรับผู้ลี้ภัยเป็นอาณัติจากพระคัมภีร์

• เสียงปรบมือกึกก้องทั้งจากผู้สูงวัยและบรรดาเยาวชนแด่พระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างการพบปะพิเศษ • พระสันตะปาปาทรงปรารถนาจะรับฟังทั้งผู้สูงวัยและเยาวชน  อย่างไรก็ดีในการพบปะกันนี้ พระองค์ทรงต้องการให้เขาได้รับฟังซึ่งกันและกันด้วย • แรกสุดคนหนุ่มสาวอยากรู้ว่า ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขในสังคมที่ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างหลอกลวง  พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแนะนำให้พวกเขากล้าเสี่ยงในชีวิต และติดตามหนทางการรับใช้ผู้อื่น • จากนั้นปู่ย่าสองท่านนี้ ถามถึงคำแนะนำเพื่อจะส่งผ่านความเชื่ออย่างมีประสิทธิผลให้กับคนรุ่นใหม่ พระสันตะปาปาฟรังซิส “แรกสุด จงอย่ากลัว อย่าสูญเสียสันติในจิตใจ จงมีความสันติที่จะพูดคุยกับพระเจ้าอยู่เสมอ

การทำ Blue/Green Screen เบื้องต้น

การทำ Blue/Green Screen คือการซ้อนฉากหลังนั่นเอง ใช้ในหลายกรณี แต่เราต้องถ่ายด้วยฉากหลังพื้นสีเขียว สีน้ำเงิน สีดำ หรือแม้กระทั่งสีขาวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสีเสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย หรือแม้กระทั่งสีผม เพราะหลักการง่ายๆของการซ้อนฉากด้วยBlue/Green Screen คือการใช้ ฟังชั่นChroma Keyer[ในบางโปรแกรมอาจมาในชื่อUltra Keyer] ดูดสีนั้นๆ ออกไป เพื่อให้สามารถเห็นฉากหลังที่เราซ้อนไว้ในเลเยอร์ด้านล่างได้